فضایی برای به اشتراک گذاشتن تحلیل های ناظر بر تحولات و آموزه های حقوق بین الملل | دانش و محبت را به اشتراک بگذاریم

كارگاه آموزش كارآفريني 2

در راستای مسئولیت های اجتماعی شرکتی هر 4 شنبه کارگاه های آموزش کارآفرینی با موضوعات مختلف برگزار میگردد.

كارگاه آموزش كارآفريني

با موضوع تکیک های بازاریابی و فروش

طراحی و تغییر روش های بازاریابی

مدیریت ارتباط با مشتری

تحقیقات بازار

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.