فضایی برای به اشتراک گذاشتن تحلیل های ناظر بر تحولات و آموزه های حقوق بین الملل | دانش و محبت را به اشتراک بگذاریم

مشاوران

دو فصلنامه سلام قانون در موضوعات مختلف اقدام به اخذ مشاوره از مشاوران حرفه ای می نماید.

برای همکاری دستان هر کس که صاحب ایده، فکر و خلاقیت بوده و میتواند منتج به حضور حرفه ای و تخصصی ما در عرصه علمی، پژوهشی و مطبوعاتی کشور گردد را صمیمانه می فشاریم.

Leave A Reply

Your email address will not be published.