فضایی برای به اشتراک گذاشتن تحلیل های ناظر بر تحولات و آموزه های حقوق بین الملل | دانش و محبت را به اشتراک بگذاریم

کارگاه آمورش کارآفرینی 5

در راستای مسئولیت های اجتماعی شرکتی هر 4 شنبه کارگاه های آموزش کارآفرینی با موضوعات مختلف برگزار میگردد.

 

كارگاه آموزش كارآفرینی

با موضوع : تهیه نسخه MVP

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.