فضایی برای به اشتراک گذاشتن تحلیل های ناظر بر تحولات و آموزه های حقوق بین الملل | دانش و محبت را به اشتراک بگذاریم

کارگاه آموزش کارآفرینی 3

در راستای مسئولیت های اجتماعی شرکتی هر 4 شنبه کارگاه های آموزش کارآفرینی با موضوعات مختلف برگزار میگردد.

كارگاه آموزش كارآفريني

طراحی و راه اندازی سایت اینترنتی برای کسب و کار

طراحی و تولید اپلیکیشن

Leave A Reply

Your email address will not be published.