فضایی برای به اشتراک گذاشتن تحلیل های ناظر بر تحولات و آموزه های حقوق | زندگی بهتر در سایه ی اخلاق و فرهنگ حقوقی
مرور رده

اخلاق و فرهنگ حقوقی

چک برای پاک کردن مشکلات نیست

چک برای پاک کردن مشکلات نیست ؛ اغلب تصور می‌کنند، چکی که حقوقی می‌شود از اعتبار افتاده است و بی‌ارزش است. در حالی که این‌گونه نیست. در چک‌های حقوقی فقط صادرکننده قابل تعقیب و مجازات كيفري نیست اما می‌توان تقاضای توقیف اموال و دارایی…

چک غیر قابل پرداخت

چک غیر قابل پرداخت را می توان به سه طریق کیفری،‌ حقوقی و ثبتی مطالبه کرد. گاه به دلیل طولانی شدن شکایت حقوقی و پیچ و خم‌های آیین دادرسی مدنی،‌ تعقیب کیفری بیشتر مورد استقبال قرار می‌گیرد. البته صدور چک بی‌محل و غیر قابل پرداخت، خود، جرم…