فضایی برای به اشتراک گذاشتن تحلیل های ناظر بر تحولات و آموزه های حقوق | زندگی بهتر در سایه ی اخلاق و فرهنگ حقوقی
مرور برچسب

لیبی

دکترین مسئولیت حمایت

مداخله در لیبی، دارای کفایت و اثربخشی لازم نبود. اجازه بدهید مروری بر «بحران لیبی» داشته باشیم. زمانی که قذافی اعلام نمود می خواهد سوسکها و موشهای کثیف (منظور شورشیان و مخالفان او است) را زیر پا له کند، قطعا کشتار، نابودی، و حذف گستردۀ…