فضایی برای به اشتراک گذاشتن تحلیل های ناظر بر تحولات و آموزه های حقوق | زندگی بهتر در سایه ی اخلاق و فرهنگ حقوقی
مرور برچسب

amendment

صلاحیت جهانی و جرم تجاوز نظامی

مجادلۀ بسیاری درمورد مسئلۀ "صلاحیت جهانی"، وجود دارد. "جرم تجاوز نظامی" نیز بشدت بحث­ برانگیز است. لذا، قرار گرفتن این دو در کنار یکدیگر می­تواند همانند یک ترکیب انفجاری، نظم بین­ المللی را عمیقا متاثر سازد.