فضایی برای به اشتراک گذاشتن تحلیل های ناظر بر تحولات و آموزه های حقوق | زندگی بهتر در سایه ی اخلاق و فرهنگ حقوقی
مرور

گالری

مهریه ی سبک

آنچه در طول سالیان طولانی با آمدن نام ازدواج به ذهن متبادر می‌شود، مهریه و مسائل مربوط به آن است. مهریه نشانگر مهر و محبت مرد نسبت به زن است و دراین پیوند عاطفی یک نقش فرعی دارد. آنچه از اهمیت برخوردار است برقراری یک پیوند عمیق بین دو انسان…

داوری

امروزه یکی از راه‌های حل‌وفصل اختلافات در دعاوی، به خصوص دعاوی تجاری و سرمایه گذاری، استفاده از شرط داوری است. حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری دارای مزایای بسیار زیادی نسبت به رسیدگی در محاکم دادگستری است

چک برای پاک کردن مشکلات نیست

چک برای پاک کردن مشکلات نیست ؛ اغلب تصور می‌کنند، چکی که حقوقی می‌شود از اعتبار افتاده است و بی‌ارزش است. در حالی که این‌گونه نیست. در چک‌های حقوقی فقط صادرکننده قابل تعقیب و مجازات كيفري نیست اما می‌توان تقاضای توقیف اموال و دارایی…

چک غیر قابل پرداخت

چک غیر قابل پرداخت را می توان به سه طریق کیفری،‌ حقوقی و ثبتی مطالبه کرد. گاه به دلیل طولانی شدن شکایت حقوقی و پیچ و خم‌های آیین دادرسی مدنی،‌ تعقیب کیفری بیشتر مورد استقبال قرار می‌گیرد. البته صدور چک بی‌محل و غیر قابل پرداخت، خود، جرم…

معاملات خود را مکتوب کنید

در نتیجه ی عقد قرارداد یک رابطه جدید حقوقی میان دو طرف برقرار می شود و طرفین با توجه به موضوع قرارداد باید تعهداتی را نسبت به یکدیگر انجام دهند. بنابراین، در صورت قصور یکی از طرفین این قرارداد که تعهدات حقوقی به همراه دارد، طرف دیگر می…