فضایی برای به اشتراک گذاشتن تحلیل های ناظر بر تحولات و آموزه های حقوق | زندگی بهتر در سایه ی اخلاق و فرهنگ حقوقی

آثار وتبعات الحاق کریمه به روسیه

آثار وتبعات الحاق کریمه به روسیه

سوقیه جودی ۱

چکیده

قاعده حقوقی که برای تعیین سرنوشت بکار میرود مسلما جدا از تجزیه طلبی واستقلال دولتها می باشداحترام به تمایلات قومی ونژادی یک ملت وارمانهای آنها بی شک احترام به تمامیت ارضی وحاکمیت آن دولت نیز خواهد بود درواقعه این اصول بیانگراین خواهد بود که کشوری هیچگاه نباید مورد تهاجم یا تجزیه طلبی غیرقانونی یا تجاوز قرارگیرد .حق تعیین سرنوشت که دراعلامیه ها واسناد معتبربین المللی مورد توجه قرارگرفته درمورد شبه جزیره کریمه تبدیل به یک مناقشه جهانی شده که قانونی بودن یا غیرقانونی بودن آن مورد تردیداست.

 

کلمات کلیدی

شناسایی دولتها اصل حاکمیت حق تعیین سرنوشت حفظ تمامیت ارضی شبه جزیره کریمه

۱ دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه ازاد مراغه

دانلود متن مقاله

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.