فضایی برای به اشتراک گذاشتن تحلیل های ناظر بر تحولات و آموزه های حقوق | زندگی بهتر در سایه ی اخلاق و فرهنگ حقوقی

اصول جنگ سایبری از منظر حقوق بین الملل و رویه های بین المللی دولت ها

اصول جنگ سایبری از منظر حقوق بین الملل و رویه های بین المللی دولت ها

صابر نیاورانی ۱
لیلا رمضانی ۲

چکیده
دامنه جنگ سنتی شامل زمین، دریا ، هوا و فضامی باشد .روندرو به رشد استفاده از فن آوری های نوین اطلاعات باعث گردیده دامنه جدید ی به حوزه عملیات جنگی ، به نام فضای سایبر افزوده گردد. فضای وب یک نمونه از فضای سایبر می باشد.فضای سایبر همانند فضای ماوراء جو و قطب جنوب جزوء قلمرو مشترکات عمومی می باشد .بررسی ها نشان می دهد هنوز یک تعریف جهانی پذیرفته شده برای اصطلاح جنگ سایبری و شبکه مبتنی بر حملات سایبری وجود ندارد . با این تفاسیر جنگ سایبری را می توان تلفیقی از عناصر مختلف جنگ اطلاعاتی به شمار آورد. فضای سایبر قدرت غیرواقعی به بازیگران کوچک و کم اهمیت می دهد درواقع جنگ سایبری گونه ای از جنگ های نامتقارن و پست مدرن می باشد که در آن بابهره گیری از دانش برتر ، ضعف سرمایه و نفرات کمتر جبران می گردد. در فضای سایبر، مرز بین نیروی نظامی و غیرنظامی روشن و شفاف نیست، و قدرت یا از طریق دولت ها، بازیگران غیردولتی اعمال می شود. مقاله حاضردرصدد بررسی اصول جنگ سایبری از منظر حقوق بین الملل و رویه های بین المللی دولت ها می باشد و با ذکر مصادیقی از مبانی جنگ سایبری ، ویژگی ها ، حریم کارزار ،ابزارهای و سلاح های جنگ سایبری، فضای سایبر و حاکمیت ،تفکیک جرائم سایبری از حملات سایبری، اصول حقوقی مخاصمات مسلحانه درحمله سایبری،منع توسل به زور، نقض صلح و تجاوز، اصل عدم مداخله درحملات سایبری ،انتساب مسئوولیت بین المللی درحملات سایبری و اصول راهنمای تالین به کشف اصول جنگ سایبری از منظر حقوق بین الملل و رویه های بین المللی دولت ها می پردازد .

کلید واژگان :
فضای سایبر، حاکمیت ، حقوق مخاصمات مسلحانه، منع توسل به زور ، نقض صلح و تجاوز،اصل عدم مداخله، مسئوولیت بین المللی دولت ها ، راهنمای تالین.

۱ استادیار ،دانشکده حقوق ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
۲ دانشجوی دکترای حقوق بین الملل،دانشکده حقوق ، دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران

 

دانلود متن کامل مقاله

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.