فضایی برای به اشتراک گذاشتن تحلیل های ناظر بر تحولات و آموزه های حقوق | زندگی بهتر در سایه ی اخلاق و فرهنگ حقوقی

تعهدات حقوق بشری دولت‌ها در برابر جنایات سازمان یافته

تعهدات حقوق بشری دولت‌ها در برابر جنایات سازمان یافته گروه‌های مسلح در مناطق تحت اشغال خود با تاکید بر مورد داعش

 

حسام دیدگاه[۱]

چکیده : ظهور تروریسم جهانی در دو دهه اخیر و موضوعات ایجاد شده توسط آن، مشکل بسیار بزرگی را پدید آورده است. جرمی که علیه بشریت بوده و در قبال با حقوق بشر می‌باشد و بزرگترین مانع در زمینه آن تعریف آن است. دولت به عنوان یکی از تابعان حقوق بین‌الملل یکی از مشکلاتش که بسیار گسترش یافته، افزایش مسئولیتش در برابر اعمال تروریست‌هاست که در نواحی تحت سلطه خود آن دولت یا دولت‌های دیگر اتفاق می‌افتد که هم شهروندان خودش و هم ملیت‌های خارجی را مورد تهدید قرار می‌دهد. در قضیه گروه تروریستی داعش که در عراق و سوریه و . . . جریان دارد، مسئولیت این دولت‌ها در پیاده سازی کنوانسیون‌های بین‌المللی بسیار ناکافی بوده و تلاششان در ایجاد یک سیستم عدالت کیفری در برابر جرائم تروریست‌ها حداکثر نبوده است. بایستی تعهدی (الزامی) بین‌المللی بر این موضوع وضع گردد. مشکل اینجاست که در صورت رخ دادن اقدامات تروریستی در حقوق بین‌الملل راه مداخله برای دولت‌های خارجی محتمل به باز بودن است که در تضاد با اصول حقوق بین‌الملل می‌باشد. در هر حال در توسعه حقوق بین‌الملل و پیشرفت روزافزون اصل مسئولیت حمایت بایستی هر کشوری به منظور حفظ تمامیتش در برابر امنیت و حقوق بشر آن را مورد قبول و تصویب قرار دهد.

 

واژگان کلیدی: تروریسم، مسئولیت دولت، تعهدات بین‌المللی، حقوق بشر

[۱]. دانشجوی دکتری حقوق بین الملل واحد علوم و تحقیقات.

 

دانلود متن کامل مقاله

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.