فضایی برای به اشتراک گذاشتن تحلیل های ناظر بر تحولات و آموزه های حقوق | زندگی بهتر در سایه ی اخلاق و فرهنگ حقوقی

حقوق بشر و آزادی وکرامت انسان ازدیدگاه قرآن و اهل بیت و نحوه تجلی آن در عصر ظهور

حقوق بشر و آزادی وکرامت انسان ازدیدگاه قرآن و اهل بیت )ع( و نحوه تجلی آن در عصر ظهور
علی حسین احتشامی ۱
محسن بختیاری ۲
چكیده
بى گمان دیدگاه اسلام در باب حقوق بشر با دیدگاه فلسفى نظام جهانى حقوق بشر در مواردى مورد اختلاف است و این اختلاف به یکى دو مورد از موادّ اعلامیه محدود نمى باشد. این تفاوتها را در چند بخش مى توان مورد توجه قرارداد : ۱ اختلاف در تفسیر برخى از اصول و موادّ حقوق بشر. ۲ سابقه و سیر تاریخى دفاع از حقوق بشر به عنوان پایه بحث. ۳ اختلاف در برخى مبانى حقوق بشر احیای کرامت انسان و آزادی او و ازطرف دیگر، احقاق حقوق بشر از دیر باز یکی از آرزوهای بشر بوده است. شاید بتوان گفت
موتور متحرکه تاریخ بشریت وفلسفه متعالی تاریخ ، باز گرداندن همین کرامت وحق انسانی است. اسلام که یکی از بزرگترین ادیان الهی است در این زمینه مباحث دقیقی دارد که در جای خود با رویکردی قرآنی و حدیثی دراین تحقیق مورد بحث واقع
شده است.

در این نوشتار سعی بر آن است که دیدگاه اسلام را در باب حقوق بشر، بویژه در زمینه دو اصل مهم کرامت وآزادی انسان مشخص سازیم.و نیزبا تکیه بر مباحث انسان شناسانه عصر حاضر که در اعلامیه جهانی حقوق بشر تبلور یافته است، و نیز با تکیه بر
فهم عرفی از این آموزه ها ، تلاش بر آن است که اثبات کنیم که این حداقل کرامت ، آزادی و حقوق بشر در پناه حاکمیت قرآن و مکتب اهل بیت (ع)بویژه در سایه دولت امام زمان (عج) مخصوصا در عصر حاضر بر قرار خواهد شد.

کلید واژه ها :
حقوق بشر ، کرامت ، آزادی، مکتب قرآن، اهل بیت (ع) ، عصر ظهور

۱ استادیار دانشگاه ازاد تویسرکان
۲ کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی

دانلود متن کامل مقاله

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.