فضایی برای به اشتراک گذاشتن تحلیل های ناظر بر تحولات و آموزه های حقوق | زندگی بهتر در سایه ی اخلاق و فرهنگ حقوقی

حمایت از شرکت های چندملیتی در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

حمایت از شرکت های چندملیتی در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
کبری جوادی ۱
چکیده
شرکت های فراملی پس از جنگ جهانی دوم فعالیت خود را در سراسر جهان گسترش داده اند، قدرت اقتصادی بسیار بالا، قدرت رقابت بالا بین شرکت ها و قابلیت انعطاف پذیری با مقررات داخلی کشور و هم چنین قدرت تاثیر پذیری آن ها بر حاکمیت کشورها و مقررات داخلی از مشخصه های بارز این شرکت ها می باشد. می توان گفت که حضور شرکت های چند ملیتی اگر به صورت آزاد و بی قید و شرط باشد می تواند آثار بسیار مخربی برای کشور میزبان در حال توسعه از جمله ایران داشته باشد؛ اما این بدان معنا نیست که بایستی این گونه شرکت ها را تحریم نمود و از منافع بسیار کلانی که می توانند برای کشور میزبان دربر داشته باشند چشم پوشی نمود. پس بایستی درهای اقتصاد کشور را باز نمود و پذیرای سرمایه گذاران خارجی بود اما همراه با کنترل حقوقی این گونه شرکت ها و سرمایه گذاران، کنترل به معنای قاعده مند نمودن فعالیت و رفتار شرکت های چند ملیتی است. بررسی مسئولیت حقوقی اینگونه شرکت ها و حمایت های قانونی که بعضاً از این شرکت ها در قوانین کشور وجود دارد، موضوع مورد بررسی در این تحقیق است. ما تلاش داریم در این پژوهش حمایت از شرکت های چندملیتی را در جمهوری اسلامی ایران مورد
بررسی قرار دهیم.
کلیدواژگان:
شرکت های چندملیتی، قوانین ایران، شخصیت حقوقی، حمایت قانونی.

دانلود متن مقاله

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.