فضایی برای به اشتراک گذاشتن تحلیل های ناظر بر تحولات و آموزه های حقوق | زندگی بهتر در سایه ی اخلاق و فرهنگ حقوقی

داوران

دو فصلنامه علمی تخصصی سلام قانون درراستای غنای محتوای علمی مجله در هر شماره حسب فراخوان موضوعات تخصصی انجام شده با طیف وسیعی از اعضای هیات علمی دانشگاه ها به عنوان داور همکاری می نماید.

اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه های سراسر کشور می توانند درخواست همکاری خود را به عنوان داور از طریق فرم درخواست داوری برای مجله ارسال نمایند.

فرم درخواست داوری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.