فضایی برای به اشتراک گذاشتن تحلیل های ناظر بر تحولات و آموزه های حقوق | زندگی بهتر در سایه ی اخلاق و فرهنگ حقوقی

دبیران

دوفصلنامه سلام قانون تحت نظر یک تیم تخصصی در قالب هیات دبیران فعالیت می نماید.

دبیران بخش های تخصصی مجله

دبیر بخش حقوق تجارت بین الملل: احسان رشیدی راد

دبیر بخش حقوق کیفری: محمد سعید رمضانی

دبیر بخش حقوق بین الملل : آناهیتا فرزام

دبیر بخش عدالت کیفری بین المللی: ملودی خادم مقدم ارسی

دبیر بخش حقوق عمومی: معصومه امینی خو

دبیر بخش حقوق خصوصی: دانیال رشیدی راد

دبیر بخش روابط عمومی: یاسر اصغری قره لر

دوفصلنامه سلام قانون در راستای گسترش فعالیت های خود آماده همکاری داوطلبانه با اندیشمندان، دانش پژوهان و اعضاء هیات علمی دانشگاه ها به عنوان دبیران سایر بخش های تخصصی مجله می باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.