فضایی برای به اشتراک گذاشتن تحلیل های ناظر بر تحولات و آموزه های حقوق | زندگی بهتر در سایه ی اخلاق و فرهنگ حقوقی

سوء استفاده از حقوق بشر یا نقض آن

«سوءاستفاده» از حقوق بشر یا « نقض » آن

ناهید فرجی[۱]

مسأله حقوق بشر به عنوان حقوق ذاتی انسانها اگرچه در دنیای مدرن امروزی پس از تشکیل سازمان ملل متحد و تدوین ، تصویب منشور حقوق بشر اهمیت دو چندانی یافته است اما امروزه واژه ی حقوق بشر به عنوان یک واژه ی مطلوب و دارای بار مثبت مورد توجه کشورهای غربی قرار گرفته است تا به عنوان شاخصی برای سنجش کشورها مورد بهره برداری قرار گیرد . به این ترتیب اهمیت رعایت و نقض این حقوق در کشورهای مختلف یکی از معیارهای مهم افکار عمومی برای داوری در مورد دولت های مختلف است ، همانطور که بان کی مون در ۳ فوریه ۲۰۱۶ گفت که جهانشمولی حقوق بشر، کلیدی برای جلوگیری از بحرانهای قرن ۲۱ خواهد بود . به نظر اینجانب این مورد را نیز باید در نظر بگیریم از آنجایی که سیاست و خاستگاه قدرت در جهان امروزی رو به فزونی است ،  هم پای آن اکنون حقوق بشر نیز رشد و گسترش پیدا کرده است ، هم زمان با آن ، ناظر و شاهد سوءاستفاده از حقوق بشر و نقض آن نیز می باشیم ، عنوانی که به طور موجز به آن خواهیم پرداخت  .

دسترسی به متن کامل مقاله

[۱] دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.