فضایی برای به اشتراک گذاشتن تحلیل های ناظر بر تحولات و آموزه های حقوق | زندگی بهتر در سایه ی اخلاق و فرهنگ حقوقی

سیاست ها و قوانین ما

پيشينه ما  :

به ياري خداوند متعال‏‏ و با عنايت به تجربيات مطالعاتي ، پژوهشي و اجرائی هیات تحریریه، دوفصلنامه سلام قانون در بهمن ماه سال ۱۳۹۴ به عنوان یک نهاد غیر دولتی و به منظور بسط و گسترش دانش حقوقی متخصصین و عموم جامعه  تاسيس گرديد. اين مجموعه ضمن درك اهميت فناوریهای نرم و خصوصا صنعت فرهنگی و همچنين خلاء هاي موجود در عرصه تصميم سازي و سياستگذاري در اين حوزه و به منظور ايفاي نقش به عنوان يك كانون تفكر و مركز مستقل سياست پژوهي و تحليلگري در مسايل مربوط به فناوریهای نرم و با نگاه ویژه به مسائل حقوق داخلی و حقوق بین الملل كشور متولد شده است. توسعه و پيشرفت کشور عزيزمان ايران، از اهم دغدغه‌هايي بوده است كه اين گروه را بر آن داشته است تا فعاليت‌هاي علمي‏، مطالعاتي، پژوهشي و مشاوره‌اي را در راستاي امر زيربنايي ”فرهنگ‌سازي“ برگزيند و بكوشد دلسوزانه و متعهدانه در اين وادي قدم گذارد تا دِين ملي و اسلامي خود را ادا نمايد.

هیات تحریریه بر اين اعتقاد است كه با تلاش همه‌جانبه و زيربنايي تمامي محققان و انديشمندان دلسوز كشور، آينده‌اي روشن و درخشان در انتظار ملت بزرگ ايران است. نقطه آغازين اين حركت‏، توسعه فرهنگي و فكري كشور است. به همين جهت “دهکده جهانی حقوق بین الملل” مي‌كوشد تا نقشي ”انديشگاهي“ را براي كشور، برپايه همكاري‌هاي شبكه‌اي انديشمندان داخلي و خارجي، ایفا نمايد. اين مجله خواهد كوشيد تا در جايگاه يك ”كانون تفكر“، به توليد فكر و انديشه در حوزه‌هاي مختلف حقوقی (با تكيه بر پژوهش‌هاي گسترده و عميق) بپردازد.

 

 

ماهيت سازماني ما :

دوفصلنامه سلام قانون يك مجله غيرانتفاعي و داراي اساسنامه مصوب است كه با عنوان مجله اختصاصی به ثبت رسيده است. منابع مالي ما از طريق عقد قرارداد با سازمان‌هاي كارفرما تأمين مي‌شود. در حال حاضر، دوفصلنامه دهکده جهانی حقوق بین الملل زيرنظر يك “شوراي تفكري” اداره مي‌شو

 

نام ما :  

سلام قانون

نام ما از ترکیب دو کلمه سلام و قانون با مفاهیم ذیل تشکیل گردیده است:

سلام کلمه دعایی به معنی بهی که در درود بر کسی گویند، یعنی سلامت و بی‌گزند باشید و نیز تهنیت و زندش و تحیت و درود و خیر و عافیت و تعظیم و تکریم می باشد.

قانون مجموعه‌ای از دستورالعمل‌هاست که از سوی مجموعه‌ای از موسسات به اجرا گذاشته می‌شود و به عنوان میانجی در پیوندهای اجتماعی بین مردم عمل می‌کند. قانون معرب کلمه فارسی کانون است که به انگلیسی state ترجمه می‌شود. مفهوم عام‌تری نیز نسبت به قانون وجود دارد. به عبارت دیگر هر چیزی که تنظیم کننده رفتار انسان باشد، قانون نام دارد. این قانون می‌تواند قوانین فیزیکی باشد که بر انسان تأثیر دارد یا قوانین اخلاقی و یا قانونی باشد که دولت یا قدرت فراتر یک کشور آن را به شیوه خاص و در جایگاه خاصی وضع نموده است. (مارک تبیت، فلسفه حقوق)

در ضمن كلمۀ « hello law » به عنوان نام اختصاري اين مجله در نظر گرفته شد.

 

فلسفه وجودي ما :

الف . نظريه‌پردازي در زمينه صنعت فرهنگی و فناوري های نرم در حوزه مسائل حقوقی

ب . تصميم‌سازي استراتژيك

دوفصلنامه سلام قانون با هدف پاسخ‌گويي به دو نياز اساسي كشور، و همچنين سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي و خصوصي پايه‌گذاري شده‌است:

 • توسعه‌بنيان نظري و معرفتي كشور در زمينه حقوقی به‌عنوان يك “مركز نظريه‌پرداز”؛ و
 • كمك به شكل‌گيري سياست‌ها و استراتژي‌هاي فناوري نرم به‌عنوان يك “مركز تصميم‌سازي استراتژيك”.

فرآيندهاي تصميم‌سازي استراتژيك در دوفصلنامه دهکده جهانی حقوق بین الملل ، بر پايه فعاليت‌هاي زير استوار است:

 • مطالعات و تحليل‌هاي آينده‌پژوهي .
 • هم‌انديشي با خبرگان و كارشناسان .
 • مطالعات ترازيابي (تطبيقي) .
 • تحليل‌هاي علمي و كارشناسي پيرامون چالش‌ها و فرصت‌ها در هر زمينه؛ و ارائه راه‌ حل‌هاي بومي، جامع و اثربخش.

 

اهداف ما :
 • شناسايي، توصيف و صورت‌بندي دقيق مسائل مورد نظر، ارزيابي مسائل جاري و مسائل درشرف ظهور، و ارائۀ ديدگاه‌هاي تحليل‌گرانه در خصوص آن دسته از سياست‌هايي كه عاجلاً مورد توجه سياست‌گذاران در حوزه حقوق داخلی و بین الملل قرار دارد .
 • تبديل ايده‌هاي كلي و شكل‌نگرفته و پيشنهادهاي خام به سياست‌ها و برنامه‌هاي دقيق و قابل اجرا در حوزه حقوق.
 • ايفاي نقش به منزلۀ يك مرجع مستقل و نقّاد در مباحث مربوط به سياست‌گذاري و ارزيابي نقّادانۀ سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت در زمينه سائل حقوق داخلی و بین الملل .
 • كمك به فراهم آمدن زمينه براي مبادلۀ سازندۀ اطلاعات و نظرات ميان چهره‌هاي اصلي مشاركت‌كننده در فرآيند صورت‌بندي و تدوين سياست‌ها، و نيز فعاليت در مقام تسهيل‌كنندۀ مبادلۀ اطلاعات و آرا ميان صاحب‌نظران .
 • شناسايي و تربيت نيروهاي صاحب‌نظر در قلمرو تحقيقات مربوط به سياست‌گذاري.
 • معرفي و عرضۀ نيروي كار توانای حقوقی به دولت‌مردان و سياست‌گذاران .
 • توضيح و تفسير سياست‌های حقوق بین المللی براي رسانه‌ها يا افكار عمومي .
 • تبديل شدن به شبكه اي از كانون هاي تفكر كه پاسخگوي تمام نيازهاي تحليل، توليد فكر و ايده و نيز تصميم سازي در تمام زمينه هاي مورد نياز تصميم گيران ارشد کشور براي انتخاب­هاي هوشمندانه در حوزه مسائل حقوق داخلی و بین الملل باشد.

 

 

راهبردها :

حمايت معنوي و مادي از ايجاد و راه اندازي كانون هاي تفكر استاني مطابق با استانداردهاي شبكه .

ايجاد كاراترين ارتباط ميان اعضاي شبكه با هم و نيز با ساير مراكز تفكري كشور .

شكل دهي سازنده ترين تعامل ميان اعضاي شبكه با مراكز تصميم گير و مخاطبان .

ايجاد فراگيرترين ابزار رسانه اي براي تاثيرگذاري بر مخاطبان .

 

 

 

ديدمان استراتژيك ما :

چشم‌اندازي كه براي خود متصوريم اين است كه به پيشروترين مجله مطرح در سطح بين‌المللي، كه مستمراً نقشي اساسي را در توسعه كشور و بهبود زندگي انسان‌ها در سراسر جهان ايفا مي‌نمايد‏، تبديل شويم. ما مي‌خواهيم بازوي تفكري ايران اسلامي در فرآيند گذار به يك جامعه دانش‌بنيان باشيم.

ما بر اين باوريم كه يكي از رسالت‌هاي بزرگ انقلاب اسلامي، ايجاد يك جامعه “دانش‌بنيان” بر پايۀ ارزش‌هاي والاي قدسي با حفظ هويت ايراني ـ اسلامي كشور است. حق نسل آينده ما اين است كه چنين جامعه‌اي را درك كند و از مواهب مادي و معنوي آن برخوردار شود. تحقق اين آرمان شكوهمند در چنين مدت كوتاهي بدون شك نيازمند يك “جهش دانشي” در پرتو نظريه‌ها، سياست‌ها و استراتژي‌هايي است كه به تعبير بزرگان ، مبتني بر “راه‌هاي ميانبر” باشد. ما مي‌خواهيم در ايجاد اين جهش دانشي سهيم باشيم و صرفاً به يك آرمان مي‌انديشيم: خلق يك جامعه دانش‌بنيان در چارچوب ميهن عزيز اسلامي. در اين راستا، بيش‌تر كوشش‌هاي علمي مجله بر سه زمينۀ آينده‌پژوهي، مديريت فناوري و مديريت دانش

 

ماموريت ما :

همياري در توسعه ملي كشور از طريق انجام فعاليت‌هاي مطالعاتي، پژوهشي، مشاوره‌اي و اجرايي در حوزه‌هاي مختلف حقوقی، همراه با توليد افكار، انديشه‌ها و ايده‌هاي نو براي سازمان‌ها، مديران، سياست‌گذاران، تصميم‌گيرندگان و كليه ملت ايران و علاقمندان جهاني.

معماري شبكه اي از كانون هاي تفكر كه ارائه دهندۀ جامع ترين تحليل ها، ناب ترين ايده ها و بهترين راه حل ها براي تصميم گيران ارشد کشور در حوزه حقوقی هستند.

 

ارزش‌هاي استراتژیک ما :

ارزش‌هاي حاكم بر فعاليت‌ها و بروندادهاي ما‏، يعني آن چيزهايي كه براي ما مهم هستند و بر تصميم‌هاي ما موثرند، عبارتند از:

 • نوآوري و خلاقيت
 • حرفه‌اي‌بودن و حرفه‌اي عمل‌كردن
 • مخاطب (خواست‌ها، حساسيت‌ها، سلايق و دغدغه‌ها)
 • سرعت در انجام امور
 • جهاني‌انديشيدن، و ملي و جهاني‌عمل‌كردن
 • كيفيت برتر
 • هزينه مناسب
 • تعهد به توسعه و پيشرفت كشور
 • تحويل به‌موقع
 • اعتماد و اطمينان (و قابل‌اتكابودن براي مشتريان و همكاران)

 

اصول بنیادین ما :

مخاطب

مخاطب فصل الخطاب است؛ نيازها و انتظارات او حرف اول را مي‌زند. ما به رشد، تعالي، سربلندي و خشنودسازي مخاطبان خود عميقاً تعهد داريم و همواره تلاش خواهيم كرد كه حافظ اسرار آنان باشيم.

 

يادگيري

مديران ما تعهد دارند كه دهکده جهانی حقوق بین الملل را به يك مجله يادگيرنده تبديل كنند و كاركنان ما تشويق مي‌شوند كه بر پايۀ پيشرفته‌ترين فنون يادگيري، همه استعدادهاي خود را به گونه‌اي متوازن پرورش دهند.

 

تفكر ارزشي

در حالي كه بسياري از سازمان‌ها و موسسات بر پايه نگرش مشكل‌محور اداره مي‌شوند، دوفصلنامه دهکده جهانی حقوق بین الملل بر مبناي نگرش فرصت‌محور مديريت مي‌شود ؛ اين نگرش تنها در پرتو تفكر ارزشي به‌ظهور مي‌رسد. ما ترويج‌كننده و منادي تفكر ارزشي در همه زمينه‌هاي كسب‌وكار هستيم.

 

ديده‌باني

ما نقش ديده‌بان ( Value – Fucused Thinking ) مسائل حقوقی را براي كشور و به‌ويژه براي مخاطبان خود ايفا مي‌كنيم. ما همواره به‌دنبال گشايش حوزه هاي نظري و معرفتي جديد و بديع در مسائل حقوقی خواهيم بود و به ياري خداوند متعال، همواره حرف اول را خواهيم زد.

 

دستيابي به هنجارهاي جهاني

ما از اين واقعيت آگاهيم كه اعتبار و وجاهت حرفه‌اي ما در ميهن عزيز اسلامي، نيازمند دستيابي به ترازهاي علمي و معرفتي كلاس جهاني است. ما خواهيم كوشيد تا به ياري خداوند متعال به يك مجله در كلاس جهاني بدل شويم. 

 

 

شايستگي‌هاي‌ محوري ما

شايستگي‌هاي محوري ما نشانگر قابليت‌هايي هستند كه ما را از ديگران متمايز مي‌سازند. ما به داشتن شايستگي‌هاي محوري زير افتخار مي‌كنيم:

۱٫ يادگيري خلاق

از نظر ما يادگيري خلاق به اين معناست كه مستمراً مي‌توانيم بينش‌ها، دانش‌ها و توانش‌هايي را پديد ‌آوريم كه پاسخگوي جديدترين نيازهاي مخاطبان ما در محيط پيچيده امروز باشد. بر پايه اين قابليت مي‌توانيم با “چشم نو” به مسائل نگاه كنيم و به مخاطبان خود اطمينان بدهيم كه هرگز از ما “خدمات كليشه‌اي” دريافت نخواهند كرد.

۲. تضمين نتيجه با رعايت معيارهاي حرفه‌اي

مخاطبان ما به ياري خداوند متعال مي‌توانند مطمئن باشند كه ما حصول نتيجه را با رعايت معيارهاي حرفه‌اي و درك عمیق نيازهاي آن‌ها تضمين مي‌كنيم. در برخورد با پيچيده‌ترين مسائل اعتقاد عميق داريم كه “ما مي‌توانيم” و سپاس خداوند را كه همواره از احساس موفقيت لازم برخوردار بوده‌ايم.

 

 

اصول حرفه‌اي ما :

دوفصلنامه سلام قانون در تمامي فعاليت‌ها بر رعايت اصول زير به‌عنوان “ارزش‌هاي عملياتي” خود تأكيد مي‌كند:

۱. رازداري

كليه اطلاعات خاصي كه از مخاطبان در ارتباط با مسائل مجله دريافت مي‌شود و همچنين تمام ايده‌ها و اطلاعات ويژه‌اي كه توسط مخاطبان و یا به سفارش آنها توليد مي‌شود، به‌عنوان اسرار مخاطب محفوظ است و افشاي آن‌ها يك تخلف حرفه‌اي و سازماني محسوب مي‌شود.

 

۲. رعايت حقوق مالكيت معنوي

دوفصلنامه سلام قانون به رعايت حقوق مالكيت معنوي صاحبان ايده‌ها و يافته‌هاي علمي متعهد است. كليه منابع و مآخذي كه مورد استفاده پژوهشگران ما قرار مي‌گيرند با ذكر مشخصات دقيق شناسنامه‌اي در اسناد و گزارش‌ها درج مي‌شوند.

 

۳. تأكيد بر ساده‌سازي امور

همه سازمان‌هايي كه طبق اصول و قواعد “مديريت بر پايه ارزش‌ها” اداره مي‌شوند، خود را به ساده‌ سازي امور براي كاركنان و مخاطبان متعهد مي‌دانند. دوفصلنامه سلام قانون، يكي از اين‌گونه سازمان‌هاست و تا حد ممكن بر ساده‌سازي امور تأكيد مي‌ورزد.

 

۴. پرهيز از اسراف و تجمل‌گرايي

محيط كاري ما با حفظ زيبايي به اندازه كافي ساده است. از هر اقدامي كه علامت تجمل باشد و به اسراف منابع مالي منابع مجله منتهي شود، جداً احتراز مي‌شود.
 

۵. اشاعه دانش

اطلاعات و دانش عامي كه در سلام قانون  توليد مي‌شود يك سرمايه ملي است و بايد از راه‌هاي مناسب در سطح جامعه اشاعه يابد. ما از هر فرصت مناسبي براي اين منظور استفاده خواهيم كرد. مديران ما كمك علمي به پروژه‌هاي دانشجويي را يك وظيفه جاري مي‌دانند و كماكان در دسترس دانشجويان خواهند بود.

 

۶. آماده‌سازي حرفه‌اي اسناد و گزارش‌ها

اسناد و گزارش‌هايي كه ما توليد مي‌كنيم با مخاطبان ما حرف مي‌زنند و نظر آن‌ها را عميقاً جلب مي‌كنند. ما موازين زيبايي‌شناسي و “مهندسي كاربرد” را مي‌آميزيم تا اسناد و گزارش‌هايي توليد كنيم كه كاربرپسند باشند.

 

۷. رعايت حقوق و كرامت همسايگان

همسايگان ما از دست و زبان ما در امان هستند؛ به آنان احترام مي‌گذاريم و هر جا كه بتوانيم در كمك به آنان كوتاهي نمي‌كنيم.

 

۸. تأكيد بر پاكيزگي و طهارت شرعي محيط كاري

محيط كاري ما بايد از عالي‌ترين استانداردهاي پاكيزگي بهداشتي و طهارت شرعي برخوردار باشد. ما از اين طريق به خود و ميهمانانمان احترام مي‌گذاريم و نشان مي‌دهيم كه آموزه “النظافه من الايمان” را درك مي‌كنيم.

 

 

منشور اخلاقی ما :

مستند به کلام گهر بار مولای متقیان حضرت علی (علیه السلام) :بال فروتنی را بر مردم بگستران وبا آنان با نرمش رفتار کن و همواره گشاده رو باش

 

منشوراخلاقی دوفصلنامه سلام قانون به شرح ذیل می باشد :

 

مراجعان عزیز :

 

مسئولان و کارکنان دوفصلنامه دهکده سلام قانون خود را خدمتگزار شما می دانند واعتقاد دارند که:

همواره باید پايبند به:

مشارکت در كار و تصميم گروهي، پذيرش رأي اكثريت، احترام متقابل، انتقاد منصفانه، صداقت، صميميت، نظم، تعهد، پاکي و مهرورزي

باشند و پرهيز از:

غيبت، پنهان‌کاري، بدبيني، جاه‌طلبي، انحصارطلبي، باندبازي و رانت‌خواري

داشته باشند ؛

همچنین  ما معتقدیم :

مراجعه كنندگان به ما حق دارند انتظار داشته باشند که محیط مجله امن، پاکیزه، آراسته، منظم و راحت باشد .

مراجعه كننده به ما حق دارد انتظار داشته باشد که کارکنان مجله خوش لباس، خوش برخورد، مودب، متین و مورد اعتماد باشند وبا وی رفتاری احترام آمیز و صمیمانه داشته باشند .

مراجعه كننده حق دارد انتظار داشته باشد کارکنان مجله به سئوال های او با صبر وشکیبایی پاسخ داده و در انجام امور وی را یاری دهند .

مراجعه كننده حق دارد انتظار داشته باشد مراحل انجام کار روشن و کوتاه باشد، برای انجام یک کار در مجله به افراد مختلف ارجاع داده نشود و کار او در اسرع وقت و با حد اقل معطلی انجام شود .

مراجعه كننده حق دارد انتظار داشته باشد که مجله در جهت منافع قانونی وی اقدام نماید و در صورت تقاضا، نظرات مشورتی و اطلاعات دقیق و کامل راجع به نوع خدمات مورد نظر در اختیار او گذاشته شود .

مراجعه كننده حق دارد در هر زمان بداند وضعیت موضوع ارائه شدهء او نزد مجله چگونه است .

مراجعه كننده حق دارد انتظار داشته باشد کارکنان مجله بین مراجعان تبعیض قائل نشوند و کیفیت خدمات ارائه شده برای همه یکسان و مطلوب باشد.

 

مراجعه كننده حق دارد انتظار داشته باشد که در صورت شکایت و ابراز نارضایتی از خدمات مجله به شکایت او سریعا رسیدگی شود .

مرجع رسیدگی به شکایات در دوفصلنامه سلام قانون به ترتیب عبارتند از :

مدیر واحد ذیربط، سردبیرمجله ، صاحب امتیاز مجله

 

 

فعاليت‌هاي ما :

فعاليت‌هاي مجله را می توان در زمینۀ مسائل ذیل عنوان نمود :

لازم به توضیح است مجله مستقلا و مستقیما در حوزه مسائل ذیل عملیات اجرایی ندارد و صرفا به عنوان مشارکت کننده در این قبیل فعالیت ها حمایت های مادی و معنوی خود را بنا به صلاحدید اعمال می نماید.

همچنین کلیه فعالیت های ذیل صرفا در حوزه مسائل حقوق داخلی و حقوق بین الملل قابل تعمیم و اجرا می باشد.

 1. پيشنهاد، طرح‌ريزي و اجراي طرح‌هاي مطالعاتي و پژوهشي براي سازمان‌ها و شركت‌هاي مختلف در حوزه مسائل حقوقی.
 2. ارائه مشاوره و همياري فكري به سازمان‌ها و موسسات .
 3. ارائه مشاوره تصميم‌گيري، تصميم‌سازي و سيستم‌هاي تصميم‌يار مديريت در حوزه مسائل حقوقی .
 4. ارائه خدمات مشاورۀ مديريت به سازمان‌ها .
 5. تهيه بولتن و نشريات داخلي و عمومي (سفارشي) براي سازمان‌ها، موسسات و نهادهاي مختلف .
 6. انجام پژوهش‌هاي حقوقی به صورت سفارشي يا خودگردان (ابتكاري) .
 7. انجام مطالعات آينده‌پژوهي و آينده‌شناسي در حوزه مسائل حقوقی و ارايه مشاوره در اين زمينه .
 8. ارائه خدمات برنامه‌ريزي، سياست‌گذاري و تدوين استراتژي براي شركت‌ها، سازمان‌ها در حوزه مسائل حقوقی در سطوح ملي و جهاني .
 9. ارائه خدمات در حوزۀ برنامه هاي مطالعاتي روانسنجي ( نياز سنجي ) ، علمي ، مطالعاتي ، عملياتي و شاخص بندي برنامه ها در حوزه حقوقی.
 10. طراحي و برگزاري مجموعه مصاحبه، سمينار، هم‌انديشي و نمايشگاه های مرتبط با موضوعات حقوقی.
 11. تهيه مقالات، مطالب و كتب علمي و پژوهشي در موضوعات حقوقی موردسفارش كارفرمايان .
 12. طراحي و برگزاري دوره‌هاي آموزشي و تخصصي حقوقی براي سازمان‌ها و شركت هاي دولتي و خصوصي .
 13. طراحي و پياده‌سازي نرم‌افزارهاي چندرسانه‌اي فكري و آموزشي در زمینه مسائل حقوقی .
 14. طراحي و اجراي سيستم‌هاي اسناد، نمايه‌نامه و فهرستگان در حوزه‌هاي مختلف حقوقی .
 15. ايجاد و توسعه روابط فرهنگي و همكاري در زمینه مسائل حقوقی با سازمان‌ها‏، نهادها و صاحبنظران بين‌المللي .
 16. مشاركت و همكاري در پروژه‌ها، طرح‌ها و اقدامات پژوهشي ديگران .
 17. ايده‌يابي، ايده‌سازي و ايده‌پراكني در موضوعات نوين و حائزاهميت حقوقی براي كشور از طريق رصد مستمر جهان انديشه و انتشار مرتب مقالات.
 18. ارايه خدمات در زمينه علوم و فناوري (سياست‌پژوهي و آينده‌پژوهي) بويژه فناوري اطلاعات و سيستم‌هاي اطلاعاتی در حوزه تخصصی حقوق داخلی و بین الملل .
 19. ارايه راه‌حل براي مسايل و مشكلات پيش‌روي سازمان‌ها (حل مساله به روش خلاقانه) .
 20. تحلیل علمی و کارشناسی پیرامون چالشها و فرصت ها در هر زمینه حقوقی؛ و ارائه راه حل های بومی ، جامع و اثر بخش .
 21. هم اندیشی با خبرگان و کارشناسان .
 22. مطالعات ترازیابی ( تطبیقی) .
 23. ارائه خدمات مشاوره ، پژوهش ، توسعه و تكميل ، برنامه ريزي و اجراي خدمات مديريتي ، علمی، تحقيقي ، پژوهشي در  زمينۀ علوم روز .
 24. ارائه خدمات پشتيباني وآموزش در زمينه انتقال دانش فني و علمي .
 25. انتقال اطلاعات و اطلاع رساني .
 26. ارائه طرح و اجراي كليه پروژه هاي اطلاع رساني و به روز رساني اطلاعات و دانش فني و علمي و پردازش اطلاعات و امكان سنجي ، افكار سنجي و ارتقاء سطح كاركردهاي اجتماعي و مديريتي و فعاليت های مرتبط با دريافت و انتقال دانش هاي فني و علمي وفن آوري اطلاعات و ارتباطات و سيستمهاي اطلاعاتي .
 27. تهيه و توليد محتواي فكري و علمي و ارائه جهت اجرا و كنترل عمليات اجرائي ، توليدات فكري و علمي و ارائه مشاوره در زمینه مسائل حقوق داخلی و بین الملل.
 28. انجام تحقيقات علمي و فرهنگي و مطالعاتي در سطح ملي و بين المللي با بهره گيري از محققان و متخصصاني كه به گونه اي با دانش حقوقی ارتباط دارند .
 29. همكاري با نهادهاي اجرائي ، علمي و پژوهشي در زمينه ارزيابي و بازنگري و اجراي طرحها و برنامه هاي آموزشي و پژوهشي در تمامي زمينه هاي حقوقی و ترغيب و تشويق پژوهشگران و همكاري با محققان و استادان .
 30. ارائه خدمات آموزشي ، پژوهشي ، فني و ارائه مشاوره و اجراي سيستمهاي تغييرات و برنامه ريزي جهت انجام تغييرات در حوزه مسائل حقوقی.
 31. برپائي همايشها ، كارگاهها ،  نمايشگاهها ، سمينارها ، دوره هاي دانش افزائي و كنفرانسهاي داخلي و خارجي براي سازمانها و كليه افراد حقيقي و حقوقي و هرگونه فعاليت مرتبط با دريافت و انتقال دانش هاي فني و علوم و علوم كاربردي و امور پژوهشي و تشكيل جلسات گفتگو با متخصصين در موضوعات مختلف حقوقی مرتبط با اهداف مجله .
 32. مشاوره واجراي سيستمهاي مديريتي،پژوهشي،توليدتكنولوژي اطلاعات و خدمات مشاوره اي .
 33. ارائه و انجام فعاليتهاي مطالعاتي و ارائه خدمات پژوهشي حقوقی در زمينه هاي مختلف علمي و اجرائي .
 34. ارائه خدمات مشاوره اي ، مديريتي و پژوهشي در زمينه تعليم و تربيت كاركنان و مديران و مديريت منابع انساني شركتها و موسسات و سازمانها اعم از دولتي يا خصوصي و اشخاص حقيقي در جهت ارتقاء سطح دانش حقوقی فردي و سازمانی .
 35. انجام مطالعه در مورد روندهای عرضه و تقاضای مسائل حقوقی در کشور .
 36. بررسی و بومی سازی راهبردها ، اهداف ، خط مشی ها ، سیاستها و اسناد راهبردی حقوقی ، اجرائی سایر کشورها و سازمانها و شرکتهای بین المللی .
 37. انجام مطالعات به منظور پیش بینی ، ارزیابی و آینده پژوهی فناوری در حوزه امور حقوقی .
 38. ارائه خدمات علمی و پژوهشی و ارائه مبانی و راهکارهایی برای تصمیم سازی به مسئولان و مدیران عالی بخش فرهنگی و اجرائی کشور .
 39. ارائه خدمات مشاوره به مدیران عامل شرکتهای فعال در بخش امور بین المللی و اجرائی کشور.
 40. تربیت و باز آموزی متخصصان حقوقی و اجرائی .
 41. تربیت نیروهای محقق ، مدیر و متخصص برای امور حقوقی کشور .
 42. تعامل فعالانه با متخصصان مختلف در بخش حقوقی و اجرائی کشور .
 43. تعامل با مراکز علمی پژوهشی داخل و خارج از کشور برای ارتقای سطح علمی مجله .
 44. ترويج و توسعه خلاقيت در سطح جامعه علمي و صنعتي كشور، تعليم روشها و تكنيكها و آخرين يافته‌هاي علمي خلاقيت، جذب و تربيت نيروي خلاق كشور، ارائه راه‌حلهاي خلاقانه براي مشكلات فراروي جامعه، فضاسازي براي خلاقيت در حوزه مسائل حقوقی.

 

 

اصول مبنا یی ما :

اصول مبنا در فعاليت دوفصلنامه سلام قانون 

 • مسأله‌محوري مقدم بر كلي‌گويي باشد.
 • مسايل بر مبناي دغدغه‌هاي افراد باشد.
 • رشد مجله ، متكي بر فعاليت تك تك اعضاء ولو در زمان‌هاي كوتاه باشد.
 • مجله هيچگونه فعاليت سياسي نخواهد كرد. (منظور، عدم دخالت مستقيم در امور روزمره سياسي و پرهيز از سياسي‌كاري مي‌باشد.)
 • دوفصلنامه سلام قانون يك مجله صرفا ً اقتصادي نيست.

 

 

 

اصول مبنا ی ما در طراحي ساختار سازماني :
 • استفاده حداكثر از حداقل وقت و افراد
 • مستند كردن فعاليت‌ها
 • ارزيابي فعاليت‌ها
 • كمينه كردن ستاد اجرايي مجله
 • توزيع اختيارات در لايه صف
 • انباشت حداكثر دانش و تجربه و گردش آن بين كليه اعضاء
 • تبديل داده‌ها و اطلاعات به دانش و تجربه از طريق مستندكردن، تحليل و ارزيابي فعاليت‌ها و تهيه چك‌ليست‌ها
 • تخصصي كردن فعاليت‌هاي هزينه‌بر
 • رشد و گسترش آسان مجموعه

 

 

 

ساختار سازماني ما :
دوفصلنامه سلام قانون تحت‌نظرات و سياست‌هاي كلي هيات تحریریه اداره مي‌گردد.
همچنین در زيرمجموعه مجله ، تعدادي از كارشناسان، مشاورين و پژوهشگران علمي، دانشگاهي و اجرايي كشور به صورت شبكه‌اي به همكاري مشغولند.

 

 

 

ترکیب نیروی انسانی ما :
 • مدیران عالی و ارشد
 • محققین و کارشناسان با تجربه امور اجرائی ، فرهنگی
 • و با همکاری سایر مراکز علمی ، تحقیقاتی و اجرائی کشور.

 

 

 

 

سوابق و تجربيات ما :

هيات موسس و همكاران مجله داراي سوابق گسترده و متنوعي در زمينه‌هاي مطالعاتي، پژوهشي، مشاوره‌اي، مهندسي و اجرايي است. بعلاوه كارنامه اعضا، مؤيد عضويت و فعاليت در انجمن‌ها و نهادهاي ملي و بين‌المللي گسترده‌اي می باشد .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.