فضایی برای به اشتراک گذاشتن تحلیل های ناظر بر تحولات و آموزه های حقوق | زندگی بهتر در سایه ی اخلاق و فرهنگ حقوقی

شرایط ارسال مقاله

قبل از ارسال مقاله لازم است توضیحات این صفحه را به دقت مطالعه فرمایید.

 

فرآیند ارسال مقاله ، تاییدیه پذیرش پیش از داوری ، پذیرش پس از داوری و انتشار مقاله در دوفصلنامه سلام قانون به شرح زیر است

 

ابتدا نویسنده نسبت به مطالعه راهنمای ارسال مقاله که در همین صفحه تبیین گردیده ، اقدام نموده و پیش از ارسال نهایی مورد بازبینی قرار می دهد.

مقالات دریافتی پس از تایید توسط کارشناس به دستور سردبیر به دبیر تخصصی مربوطه ارجاع و پس از اخذ نظرات دبیرتخصصی به سردبیر منعکس می گردد.

پس از دریافت نظرات دبیر یا دبیران تخصصی، در صورتی که سردبیر مقاله را واجد شرایط جهت داوری بداند مراتب تایید پذیرش اولیه و ارجاع به داوری، توسط ایمیل به اطلاع نویسنده خواهد رسید.

در این مرحله لازم است نسبت به واریز مبلغ یک میلیون ریال بابت هزینه داوری و بررسی مقالات به حساب دوفصلنامه اقدام و تصویر فیش واریزی به ایمیل دو فصلنامه ارسال گردد.

(با توجه به سياست هاي حمايتي مجله در حال حاضر نياز به واريز وجه  نمي باشد.)

شروع محاسبه زمان بررسی مقاله منوط به دریافت تصویر فیش وارزی خواهد بود .

توضیح ضروری : اعضای هیات علمی دانشگاه ها از پرداخت هزینه مزبور معاف می باشند.

پس از داوری ، در صورتی که مقاله ارسال شده واجد شرایط باشد، مراتب پذیرش مقاله بوسیله ایمیل به اطلاع نویسنده می رسد.

در این مرحله نیز لازم است نسبت به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال بابت هزینه انتشار مقاله به دوفصلنامه سلام قانون اقدام و فیش واریزی بوسیله ایمیل ارسال گردد.

توضیح ضروری : اعضای هیات علمی دانشگاه ها از پرداخت هزینه مزبور معاف می باشند.

(با توجه به سياست هاي حمايتي مجله در حال حاضر نياز به واريز وجه براي تمامي متقاضيان انتشار مقاله نمي باشد.)

مراتب انتشار مقاله در شماره بعدی نیز بصورت ایمیل یا تماس تلفنی و یا ارسال پیامک به اطلاع نویسنده می رسد.

 

راهنمای ارسال مقاله:

نحوه ارائه مقاله:

 • مقاله شامل عنوان، چکیده مقاله، واژگان کلیدی، مقدمه، روش کار، تجزیه و تحلیل، نتیجه‌گیری و منابع می‌باشد. شایان ذکر است که اطلاعات کامل نویسنده یا نویسندگان، مرتبه علمی، تعیین نویسنده مسئول و ترتیب اسامی نویسندگان در مرحله ثبت اطلاعات در سامانه صورت می‌گیرد و فایل‌های ارسالی مقالات باید بدون نام و اطلاعات نویسندگان در سامانه بارگذاری شود.
 • چکیده مقاله شرح مختصر و جامعی از محتوای مقاله شامل بیان مسئله، هدف، ماهیت و چگونگی پژوهش، نکته‌های مهم نتیجه و بحث است. تعداد کلمات چکیده بین ۲۰۰ـ۱۵۰ کلمه باشد و واژگان کلیدی (۵ واژه) از کلی به جزئی مرتب شوند.
 • مقدمه مقاله بیانگر مسئله پژوهش است. محقق باید زمینه های قبلی پژوهش و ارتباط آن را با موضوع مقاله و وجوه تمایزش را به اجمال بیان و در پایان انگیزه تحقیق را بیان کند.
 • روش کار بیانگر چگونگی و فرایند انجام پژوهش است. تحلیل‌ها، روش‌های مورد استفاده و شیوه استخراج نتایج به شیوه‌ای مناسب یادآوری شود.
 • داده‌ها و نتیجه های به دست آمده به گونه ای منطقی و مفید ارائه شود و به این منظور می توان از دیگر راه های ارائه مانند جدول، نمودار و تصویر بصورت سیاه و سفید و در ابعاد مناسب نشریه استفاده نمود.
 • فهرست منابع به ترتیب الفبایی نام افراد تنظیم شود. ابتدا منابع فارسی و سپس منابع انگلیسی درج گردد.
 • فایل های مقاله با دو فرمت (Word) و (PDF) تهیه و پس از ثبت نام در سامانه بارگذاری شود.

 

نحوه تنظیم فایل های ارسالی مقاله:

 • مجله از پذیرش مقالات کمتر از ۶۰۰۰  واژه یا بیشتر از ۸۰۰۰ واژه معذور است.
 • در تیترها حتی‌المقدور از شماره‌گذاری استفاده نشود و تمایز بین تیتر اصلی و فرعی با فونت مشخص شود.
 • ر ترکیبات، فعل‌ها یا کلمات چندجرئی فاصله بین حروف با نیم‌فاصله باشد؛ مانند: می شود (غلط) / می‌شود (درست)
 • قبل از علائم نگارشی مانند نقطه، ویرگول و … از فاصله استفاده نشود. پس از علائم مذکور یک فاصله مورد نیاز است.
 • علائم اختصاری نظیر (ص) برای صلی‌الله و (ع) برای علیه‌السلام با اندیس بالا باشد. مانند:(ص) و (ع).
 • در متن مقالات تنها معادل انگلیسی اصطلاحات در پاورقی درج شود و نکات توضیحی دیگر در پی‌نوشت انتهای مقاله آورده شود.
 • در نگارش متن مقاله از رسم‌الخط فرهنگستان زبان و ادب فارسی استفاده شود.
 • تنها نقل‌قول مستقیم در متن ارجاع داده شود و ارجاعات دیگر (مانند ارجاعات توضیحی یا چند ارجاع پشت سرهم) به پی‌نوشت منتقل شود.
 • ارجاعات متن مقاله داخل کمان و به این شیوه تهیه شود: (زرین‌کوب، ۳۵:۱۳۷۷). شیوه ارجاع به منابعی بیش از دو نفر نویسنده دارند نیز به این صورت خواهد بود: (اسمیت و همکاران، ۲۲:۱۹۷۴).
 • در ذکر مشخصات انتشاراتی فهرست منابع پایان مقاله به شیوه زیر عمل شود:

مقاله: نام خانوادگی، نام (سال انتشار) «نام مقاله»، نام مترجم، نام نشریه، دوره یا سال، شماره.

کتاب: نام خانوادگی، نام (سال انتشار) عنوان کتاب، نام مترجم، مصحح، یا سایر افراد، شماره مجلد، نوبت چاپ،  محل انتشار، نام ناشر.

 

زمانبندی فرآیند پذیرش مقالات به شرح زیر است:

الف : مرحله بررسی مقاله توسط کارشناس : از زمان ارسال مقاله تا ارجاع به سردبیر حداکثر ۱۵ روز

ب : مرحله بررسی اولیه مقاله توسط دبیر تخصصی : از زمان ارجاع کارشناس تا اتخاذ تصمیم سردبیر در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش مقاله برای داوری حداکثر ۲۰ روز

ج : مرحله داوری مقالات : از زمان ارجاع مقاله به داوری تا مرحله اعلام نتیجه داوران به سردبیر، یکماه تا دوماه

توجه : ارجاع به داوری پس از اخذ فیش واریز هزینه داوری صورت خواهد پذیرفت و محاسبه زمان مزبور از زمان واریز وجه و دریافت فیش خواهد بود.

د : اعلام نتیجه داوری به نویسنده و مهلت واریز هزینه انتشار مقاله از زمان ارسال ایمیل حداکثر به مدت یک هفته

هـ : ارسال مقاله پذیرش شده به بخش ویراستاری ادبی و علمی و امور صفحه آرائی

و : انتشار مقاله پذیرش شده در شماره بعدی دو فصلنامه

توضیحات تکمیلی :

پس از انتشار دوفصلنامه ، برای هرکدام از نویسندگان مسئول مقالات و داوران محترم ، یک نسخه بصورت رایگان ارسال می گردد.

هزینه ارزیابی مقالات و انتشار آنها می بایست به حساب جاری دو فصلنامه واریز و تصویر فیش ارسالی توسط ایمیل به کارشناس سامانه ارسال گردد.

اعضای هیات علمی دانشگاهها – به عنوان نویسنده مسئول – از پرداخت هزینه های مربوط به داوری و انتشار معاف می باشند.

درصورتی که نویسنده به هردلیل توانایی و یا امکان پرداخت هزینه داوری و انتشار را ندارد ، لازم است مراتب را بوسیله ایمیل به فصلنامه منعکس نماید.

بدیهی است دو فصلنامه سلام قانون در راستای حمایت از پژوهش و پژوهشگر و ارج نهادن به مقالات ارزنده ، مانع از انتشار آثار ارزنده صرفا به دلیل مالی نخواهد شد.

 

دو فصلنامه سلام قانون در دهه سوم از ماه سوم هر دو فصل منتشر می گردد.

 

دو فصلنامه تابستان تا تاریخ ۳۰ شهریور

دو فصلنامه زمستان تا تاریخ ۲۹ اسفند

 

رعایت اصول اخلاقی مربوط به انتشار مقالات  برای نویسندگان محترم الزامی است :

نویسندگان محترم می بایست مقالات خود را مطابق استاندارد نشریات علمی پژوهشی تنظیم نمایند. روش به کار رفته در مقاله با دقت انجام و داده ها به صورت صحیح گزارش شود.

از طریق ارجاع‌دهی کامل، حقوق سایر اشخاص در مقاله رعایت شود. از ابراز موضوعات حساس و غیراخلاقی، سلیقه ای و شخصی، و اطلاعات جعلی و نادرست و ترجمه از آثار دیگران بدون ذکر عنوان در مقاله خودداری شود. مقالات ارسالی باید در زمینه­ تخصصی دو فصلنامه و جنبۀ پژوهشی داشته باشد و حاصل پژوهش شخص نویسنده یا نویسندگان باشد.  

لازم است نویسنده مقاله داده‌های خام، مصاحبه‌ها و یا پرسشنامه‌ها و سایر ابزار به‌کار رفته در تحقیق را در ضمن ارسال مقاله ارائه و معرفی نماید.

مقاله‌های برگرفته از رساله‌های دانشجویان مقطع دکترای تخصصی و یا پایان نامه های کارشناسی ارشد با ذکر نام اساتید راهنما و مشاوران و قید « مستخرج از رساله / پایان نامه » قابل پذیرش است.

مقاله ارسالی چه بصورت کامل و چه بخشی از آن نباید در هیچ مجله‌ای در داخل یا خارج از کشور در دست بررسی، یا منتشر شده باشد.

مقالات ارائه‌شده به صورت خلاصه مقاله درکنگره‌ها، سمپوزیوم‌ها، سمینارهای داخلی و خارجی، می‌تواند در قالب مقاله کامل ارائه شود.

نویسنده مسئول مقاله کسی است که در تهیه، آماده‌سازی، طراحی و اجرای مقاله سهم عمده را بر عهده داشته و سایر نویسندگان نیز به عنوان همکار در مقاله ذکر می‌شوند.

نویسنده اصلی مقاله باید درخصوص نام و اطلاعات تمامی نویسندگان اطمینان حاصل کند. مسئولیت درستی یا نادرستی مطالب مقاله به‌لحاظ علمی و حقوقی و مسئولیت آراء و نظرات ارائه شده به‌عهده نویسنده‌ مسئول است و چاپ مقاله به معنی تأیید تمام مطالب آن نیست.

دوفصلنامه در رد یا قبول، ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله­ های پذیرش‌شده آزاد بوده و استرداد مقاله فقط به موجب درخواست مکتوب نویسنده پیش از ارجاع به داوری میسر خواهد بود.

مسئولیت تأخیر در پاسخ به اصلاحات خواسته ‌شده در زمان مقرر بر عهده نویسنده است.

یادآوري 

الف. مقالات رسيده توسط استادان صاحبنظر در زمينه موضوع مقاله ارزيابي شده ، امكان چاپ يا عدم چاپ آن به نويسنده يا مترجم اعلام مي گردد.
ب. مجله سلام قانون  هر شش ماه يك بار منتشر مي شود.
ج. آراء و نظرهاي نويسندگان مقالات لزوماً ديدگاه مجله نيست.
د.مقالات دريافتي مسترد نخواهد شد.
ه. در صورتيكه مقالات ارسالي امكان انتشار در مجله سلام قانون را نيابد،‌احتمال نشر الكترونيكي آن در شبكه اينترنتي انجمن ترویج حقوق بین الملل و یا پایگاه خبری خانه حقوق باقي است؛ مؤلف در صورت عدم موافقت مي بايست مراتب عدم رضايت خود به نشر الكترونيكي مقاله اش را همزمان با ارسال مقاله اعلام نمايد. در غير اين صورت حمل بر رضايت وي خواهد شد.

نظرات بسته شده است.