فضایی برای به اشتراک گذاشتن تحلیل های ناظر بر تحولات و آموزه های حقوق | زندگی بهتر در سایه ی اخلاق و فرهنگ حقوقی

ضرورت سنجی کاربرد معامله اتهام در دیوان کیفری بین المللی

ضرورت سنجی کاربرد معامله اتهام در دیوان کیفری بین المللی

فاطمه السادات قریشی ۱

چکیده:

اهدافی که در حقوق کیفری بین المللی برای ضرورت به کار گیری مجازات ذکر می شود مشابه اهداف عنوان شده در حقوق جزای داخلی است، اهدافی نظیر سزادهی، بازدارندگی، پاسخ گویی به نیازهای قربانیان و سلب قدرت از مجرمین  از  جمله اهداف مورد توجه حقوقدانان هم در زمینه حقوق کیفری داخلی و هم حقوق کیفری بین المللی است. اعمالی نیز نظیر قتل، شکنجه، تجاوز و… که در اساسنامه دادگاههای بین المللی و از جمله دیوان کیفری بین المللی جرم انگاری شده اند مشابه همان جرایمی است که در همه نظام های کیفری داخلی، جرم محسوب می شود.با این اوصاف طبیعی است که در حقوق بین الملل کیفری نیز بتوان از سازوکارهای مشابه حقوق داخلی در برخورد با جرایم بین المللی استفاده نمود. یکی از این سازوکارها استفاده از نهاد معامله اتهام است.

در این مقاله کوشش می شود ضمن بررسی امکان استفاده از معامله اتهام در دیوان کیفری بین المللی مزایای به کارگیری این نهاد نیز تبیین و تشریح شود.

 

کلید واژگان: معامله اتهام، حقوق بین الملل کیفری، دیوان کیفری بین المللی، صلح، عدالت

۱-عضو علمی دانشگاه پیام نور، تهران

 

دانلود متن کامل مقاله

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.