فضایی برای به اشتراک گذاشتن تحلیل های ناظر بر تحولات و آموزه های حقوق | زندگی بهتر در سایه ی اخلاق و فرهنگ حقوقی
مرور رده

شماره های پیشین

تأثیر متقابل حقوق سرمایه گذاری خارجی و حقوق محیط زیست

علیرغم تمام تلاشهای صورت گرفته ، همچنان در رابطه بین منافع زیست محیطی و منافع اقتصادی ، این کفه منافع اقتصادی است که سنگین تر است و به ویژه در کشورهای در حال توسعه لزوم وضع قواعد پیشگیرانه در جهت حفظ محیط زیست و پیش بینی سیستم نظارتی و…

اصول جنگ سایبری از منظر حقوق بین الملل و رویه های بین المللی دولت ها

جنگ سایبری را می توان تلفیقی از عناصر مختلف جنگ اطلاعاتی به شمار آورد. فضای سایبر قدرت غیرواقعی به بازیگران کوچک و کم اهمیت می دهد درواقع جنگ سایبری گونه ای از جنگ های نامتقارن و پست مدرن می باشد که در آن بابهره گیری از دانش برتر ، ضعف…

ضرورت سنجی کاربرد معامله اتهام در دیوان کیفری بین المللی

اعمالی نیز نظیر قتل، شکنجه، تجاوز و... که در اساسنامه دادگاههای بین المللی و از جمله دیوان کیفری بین المللی جرم انگاری شده اند مشابه همان جرایمی است که در همه نظام های کیفری داخلی، جرم محسوب می شود.

عقد رهن در نظام حقوقی ایران و بانکداری

يکی از عقودی که در بانکها مورد استفاده قرار مي گيرد رهن عام است که مورد پذيرش علما و فقها نيز قرار گرفته است، ليکن وجود دين مقدم بر رهن، بر اساس فقه اماميه و حقوق ايران، يکی از اصول عقد رهن به شمار مي رود که با توجه به اينکه پرداخت تسهيلات…

تعهدات حقوق بشری دولت‌ها در برابر جنایات سازمان یافته

مشکل اینجاست که در صورت رخ دادن اقدامات تروریستی در حقوق بین‌الملل راه مداخله برای دولت‌های خارجی محتمل به باز بودن است که در تضاد با اصول حقوق بین‌الملل می‌باشد. در هر حال در توسعه حقوق بین‌الملل و پیشرفت روزافزون اصل مسئولیت حمایت بایستی…

آثار وتبعات الحاق کریمه به روسیه

قاعده حقوقی که برای تعیین سرنوشت بکار میرود مسلما جدا از تجزیه طلبی واستقلال دولتها می باشداحترام به تمایلات قومی ونژادی یک ملت وارمانهای آنها بی شک احترام به تمامیت ارضی وحاکمیت آن دولت نیز خواهد بود درواقعه این اصول بیانگراین خواهد بود که…

حمایت از شرکت های چندملیتی در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

شرکت های فراملی پس از جنگ جهانی دوم فعالیت خود را در سراسر جهان گسترش داده اند، قدرت اقتصادی بسیار بالا، قدرت رقابت بالا بین شرکت ها و قابلیت انعطاف پذیری با مقررات داخلی کشور و هم چنین قدرت تاثیر پذیری آن ها بر حاکمیت کشورها و مقررات داخلی…

حقوق بشر و آزادی وکرامت انسان ازدیدگاه قرآن و اهل بیت و نحوه تجلی آن در عصر ظهور

ى گمان دیدگاه اسلام در باب حقوق بشر با دیدگاه فلسفى نظام جهانى حقوق بشر در مواردى مورد اختلاف است و این اختلاف به یکى دو مورد از موادّ اعلامیه محدود نمى باشد. این تفاوتها را در چند بخش مى توان مورد توجه قرارداد

مداخله دولتها در بحران سوریه از منظر حقوق بشردوستانه

بحران سوریه از مارس سال 2511 و در پی تظاهراتهای محدود و پراکنده مردمی که تحت تأثیر بهار عربی و تبلیغات رسانه های پرنفوذ آغاز گردید. که در پی گسترش خشونت ها، گزارش هایی در نیمه دوم سال 2511 توسط نهادهای بین المللی منتشر شد که در آن ها…

بررسی استراتژی های کارآمد در قراردادهای تامین مالی BOT هنگام رکود اقتصادی

پیشرفت کشورها و ایجاد روندی برای بهبود وضعیت رکود اقتصادی باعث شده که دولت ها در روند اجرایی داخلی خود از قراردادهای BOT استفاده کنند و بخش خصوصی را در کارهای خود دخالت داده و مشارکت کنند.