فضایی برای به اشتراک گذاشتن تحلیل های ناظر بر تحولات و آموزه های حقوق | زندگی بهتر در سایه ی اخلاق و فرهنگ حقوقی
مرور رده

چکیده مقاله ها

سوء استفاده از حقوق بشر یا نقض آن

مسأله حقوق بشر به عنوان حقوق ذاتی انسانها اگرچه در دنیای مدرن امروزی پس از تشکیل سازمان ملل متحد و تدوین ، تصویب منشور حقوق بشر اهمیت دو چندانی یافته است اما امروزه واژه ی حقوق بشر به عنوان یک واژه ی مطلوب و دارای بار مثبت مورد توجه کشورهای…