آرشیو – دوفصلنامه سلام قانون | Hello Law Journal http://hellolaw.net فضایی برای به اشتراک گذاشتن تحلیل های ناظر بر تحولات و آموزه های حقوق بین الملل | دانش و محبت را به اشتراک بگذاریم Fri, 03 Nov 2017 12:30:07 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8.3 http://hellolaw.net/wp-content/uploads/2017/07/cropped-hello-law-2-32x32.jpg آرشیو – دوفصلنامه سلام قانون | Hello Law Journal http://hellolaw.net 32 32 خط مشی دادستانی دیوان کیفری بین المللی دربارۀ کودکان http://hellolaw.net/%d8%ae%d8%b7-%d9%85%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%da%a9%db%8c%d9%81%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c/ http://hellolaw.net/%d8%ae%d8%b7-%d9%85%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%da%a9%db%8c%d9%81%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c/#respond Sun, 06 Aug 2017 06:54:53 +0000 http://hellolaw.net/?p=2434

این رویداد از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است، رویدادی که بر لزوم ریشه کن کردن معضل جنایات قساوت آمیز علیه کودکان و سایر جرایم موثر بر آن ها تاکید داشت. از همین روست که رونمایی از این سند با استقبال و اعلام پشتیبانی ده ها سازمان مردم نهاد و بین المللی، ازجمله نهاد پژوهشی معتبری همچون «موسسۀ مسائل قرن 21م» (21CQ) – که معاونت آن بر عهدۀ دستیار عالی ویژۀ دادستان دیوان، "سام ساسان شعاع منش" می باشد – و نیز وزارتهای خارجه و دادگستری تعداد زیادی از دولت ها مواجه شده است.

نوشته خط مشی دادستانی دیوان کیفری بین المللی دربارۀ کودکان اولین بار در دوفصلنامه سلام قانون | Hello Law Journal. پدیدار شد.

]]>

رونمایی رسمی از سند «خط مشی دادستانی دیوان کیفری بین المللی دربارۀ کودکان» و پشتیبانی ده ها سازمان بین المللی دولتی و نهاد غیردولتی از آن

 

یکشنبه، ۲۰ نوامبر ۲۰۱۶ (۳۰ آبان ۱۳۹۵)

گزارش: ملودی خادم مقدم ارسی۱

۱۶ نوامبر ۲۰۱۶، رونمایی رسمی از سند «خط مشی دادستانی دیوان کیفری بین المللی دربارۀ کودکان»، در روز  افتتاحیه پانزدهمین نشست سالانۀ «مجمع دولتهای عضو دیوان»؛ لاهه – هلند؛ و پشتیبانی دهها سازمان و نهاد بین المللی از آن

این سند که پیشنویس آن، پیشتر در ۲۲ ژوئن سال جاری، از طرف «دفتر دادستانی دیوان کیفری بین المللی»، منتشر شده بود، به جرایم بین المللی تحت صلاحیت دیوان علیه کودکان و جرایمی که بر کودکان موثرند می پردازد، و نیز مسیر تعامل دادستانی با کودکان در فرایند کاری آن نهاد را مشخص می نماید. سند نهایی «خط مشی دادستانی دیوان کیفری بین المللی دربارۀ کودکان»، چهارشنبه، ۱۶ نوامبر ۲۰۱۶ (۲۶ آبان ۱۳۹۵) در عصر روز افتتاحیۀ پانزدهمین نشست «مجمع دولت های عضو دیوان» رسما با حضور دادستان دیوان، خانم “فاتو بن سودا”، رونمایی شد. این رویداد از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است، رویدادی که بر لزوم ریشه کن کردن معضل جنایات قساوت آمیز علیه کودکان و سایر جرایم موثر بر آن ها تاکید داشت. از همین روست که رونمایی از این سند با استقبال و اعلام پشتیبانی ده ها سازمان مردم نهاد و بین المللی، ازجمله نهاد پژوهشی معتبری همچون «موسسۀ مسائل قرن ۲۱م» (۲۱CQ) – که معاونت آن بر عهدۀ دستیار عالی ویژۀ دادستان دیوان، “سام ساسان شعاع منش” می باشد – و نیز وزارتهای خارجه و دادگستری تعداد زیادی از دولت ها مواجه شده است.

۱-پژوهشگر حقوق بین الملل

دانلود متن کامل گزارش

 

نوشته خط مشی دادستانی دیوان کیفری بین المللی دربارۀ کودکان اولین بار در دوفصلنامه سلام قانون | Hello Law Journal. پدیدار شد.

]]>
http://hellolaw.net/%d8%ae%d8%b7-%d9%85%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%da%a9%db%8c%d9%81%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c/feed/ 0
عملکرد نظارتی و شبه قضایی اتحادیه آفریقا http://hellolaw.net/%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-%d9%88-%d8%b4%d8%a8%d9%87-%d9%82%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c/ http://hellolaw.net/%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-%d9%88-%d8%b4%d8%a8%d9%87-%d9%82%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c/#respond Sun, 06 Aug 2017 06:43:24 +0000 http://hellolaw.net/?p=2429

مشکلات فراوانی سر راه حقوق بشر و دستیابی بهتر به کارکرد حمایتی کمیسیون در این باره و با توجه به اوضاع موجود دربرخی از کشورهاي آفریقایی همچون سودان، لیبی و وقایع رواندا و سیرالئون وجود دارد؛ اما کمیسیون با عملکرد شبه قضایی و شبه قانونگذاریش می تواند در این راه بسیار مؤثر باشد.

نوشته عملکرد نظارتی و شبه قضایی اتحادیه آفریقا اولین بار در دوفصلنامه سلام قانون | Hello Law Journal. پدیدار شد.

]]>

عملکرد نظارتی و شبه قضایی اتحادیه آفریقا

مریم سالمی۱

چکیده:

سازمان وحدت آفریقا و پس از آن اتحادیه آفریقا براي تحقق برنامه هاي خود نیازمند یکسري ابزار وسازوکار می باشدکه یکی از آنها نظارت شبه قضایی است. این سازوکار با بهره گیري از عملکرد ارگانهاي مخصوصی به بهبود وضعیت حقوق توانسته علی رغم نوپا بودن بهره مندي مثبتی از این سازوکار داشته AU بشر در این قاره قدم برداشته است؛ لذا اتحادیه آفریقا شوراي صلح و امنیت، مجلس پان آفریقا و شوراي اقتصادي، اجتماعی و ،AU مانند کمیسیون AU باشد. ارگانهاي داراي نقش در بهبود وضعیت حقوق بشر در آفریقا تحت سازوکار شبه قضایی اتحادیه هستند. بیشترین ECOSOCC فرهنگی بار حقوق بشر در آفریقا بر عهده کمیسیون است. کمیسیون در واقع رکن نظارتی منشور است مهمترین کارکرد این رکن حمایت از حقوق بشر و رسیدگی به شکایاتی است که درباره نقض حقوق بشر مندرج در منشور آفریقایی به آن می شود. شوراي صلح و امنیت بازیکن کلیدي در توسعه صلح و امنیت در آفریقاي بدون اختلاف می باشند. تأسیس شوراي اقتصادي، اجتماعی، و فرهنگی در اتحادیه آفریقا نشان دهنده آغاز نبرد و تلاش توسط ارگانهاي جامعه مدنی براي وسعت اداري درون تشکیلات اتحادیه آفریقا و یک ارگان مشورتی مرکب از گروههاي حرفه اي و اجتماعی متفاوت در اتحادیه آفریقا است. مشکلات فراوانی سر راه حقوق بشر و دستیابی بهتر به کارکرد حمایتی کمیسیون در این باره و با توجه به اوضاع موجود دربرخی از کشورهاي آفریقایی همچون سودان، لیبی و وقایع رواندا و سیرالئون وجود دارد؛ اما کمیسیون با عملکرد شبه قضایی و شبه قانونگذاریش می تواند در این راه بسیار مؤثر باشد. شوراي صلح و امنیت منطقاً بیان می کند که باید روابطش را با اجلاس سران و شوراي AU کمیسیون و دادگاه آفریقایی جدید توضیح دهد. این دادگاه قضایی نقطه مقابل ارگانهاي سیاسی اجرایی و شوراي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی می باشد. هر دو شوراي صلح و امنیت و کمیسیون پاسخگوي اجلاس هستند. بنابراین شاید نتوان گفت که اتحادیه آفریقا تا مرز استقرار کامل حقوق بشر و حقوق بنیادین در این زمینه پیش رفته باشد، و اتحادیه آفریقا زمان زیادي لازم دارد تا با انجام بستر سازي هاي فرهنگی مناسب به پیاده سازي تمام قوانین مناسب خود برسد.

واژگان کلیدي:

سازوکار شبه قضایی، اتحادیه آفریقا، کمیسیون آفریقایی حقوق بشر، شوراي صلح وامنیت، شوراي اقتصادي،اجتماعی و فرهنگی

۱-کارشناس ارشد حقوق بین الملل

 

دانلود متن کامل مقاله

نوشته عملکرد نظارتی و شبه قضایی اتحادیه آفریقا اولین بار در دوفصلنامه سلام قانون | Hello Law Journal. پدیدار شد.

]]>
http://hellolaw.net/%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-%d9%88-%d8%b4%d8%a8%d9%87-%d9%82%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c/feed/ 0
وحدت شکلی http://hellolaw.net/%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b4%da%a9%d9%84%db%8c/ http://hellolaw.net/%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b4%da%a9%d9%84%db%8c/#respond Sun, 06 Aug 2017 06:26:27 +0000 http://hellolaw.net/?p=2426

احاله را می توان از دو منظر :الف - بالقوگی احاله و ب- بالفعلی احاله ، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد که بی تردید نتایج حاصل از هر یک از این دو نوع تجزیه و تحلیل نیز متفاوت و گوناگون خواهد بود.

نوشته وحدت شکلی اولین بار در دوفصلنامه سلام قانون | Hello Law Journal. پدیدار شد.

]]>

وحدت شکلی حالتهای بروز احاله در نظام های حقوق نوشته و حقوق عرفی

نوشته : سلیمان فدوی۱

چکیده :

یکی از موضوعاتی که در حقوق بین الملل خصوصی ( تعارض قوانین ) هر کشوری اعم از نظامهای حقوق نوشته و سیستمهای حقوق عرفی، اهمیت فراوان دارد، بحث دقیق و قابل تامل احاله است. احاله ( Renvoi ) به عنوان جزء جدایی ناپذیر از پیکره درس تعارض قوانین ، به وضعیتی اطلاق می گردد که در آن قانون صلاحیتدار خارجی، اعمال صلاحیت قانون را به قانون مقر دادگاه یا کشور ثالثی محول نماید. احاله زمانی مطرح می گردد که سیستمهای حل تعارض قوانین کشورها با یکدیگر متعارض بوده و نوع تعارضشان منفی باشد. باید توجه داشت که مبحث امکان بروز احاله ( لحاظ تئوری ) با تحقق آن که معمولا در قالب پذیرش احاله مطرح می گردد، دو موضوع متفاوت و جداگانه ای می باشند. عاملی که باعث بوجود آورنده احاله می گردد، همانا قواعد حل تعارض قوانین قانون خارجی اولیه ای است که از دید قواعد حل تعارض قوانین مقر دادگاه، صلاحیتدار شناخته شده، پس می توان اینگونه عنوان داشت که احاله نوعا دستوری تلقی می گردد که از جانب یک قانونگذار خارجی اصدار یافته است. برای اینکه چنین دستوری بتواند در کشور مقر دادگاه ( به عنوان دادگاه صلاحیتدار ) قابلیت اجرایی داشته باشد ، حسب مورد نیاز به پذیرش آن از جانب قانونگذار مقر دادگاه یا قاضی صلاحیتدار خواهد داشت. از این دیدگاه ممکن است احاله مورد پذیرش قرار گرفته یا مردود اعلام گردد . به همین جهت احاله را می توان از دو منظر:الف – بالقوگی احاله و ب- بالفعلی احاله، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد که بی تردید نتایج حاصل از هر یک از این دو نوع تجزیه و تحلیل نیز متفاوت و گوناگون خواهد بود .

در مبحث بالقوگی بروز احاله  که از آن به ” امکان بوجود آمدن احاله از جنبه تئوریک ” یاد می کنیم، مطالعه مباحثی نظیر تحلیل چگونگی برخورد و رودرویی سیستمهای حل تعارض قوانین و پیدایش تعارض منفی سیستمهای کشورهای درگیر کفایت می کند و در این مقوله سرفصلهایی نظیر وحدت  و تعارض سیستمهای حل تعارض قوانین ( اعم از مثبت و منفی) به چالش کشیده می شود و نهایتا در حالتهای بروز تعارض منفی سیستمهای حل تعارض قوانین ، امکان تحقق اشکال مختلف و گوناگون احاله مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد.

این در حالی است که برای تحقق خصلت بالفعلی احاله ( احاله از جنبه عملی )، صرفا بحث پذیرش یا عدم پذیرش احاله به عنوان بک  دستور خارجی و سیاستگذاری راجع به آن مطرح خواهد شد و از همین جنبه است که می توان مباحثی نظیر تمایل یه همگرایی یا واگرایی نسبت به حل وضعیت سیستمهای ناهماهنگ قواعد حل تعارض قوانین کشورهای گوناگون را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و با بررسی قوانین هر یک از کشورهای متعلق به نظامهای حقوق نوشته و تطبیق آن با قوانین کشورهای متعلق به خانواده حقوق عرفی می توان معلوم داشت که کدامیک از کشورها برای هماهنگ کردن بین سیستمهای ناهماهنگ، از خود همگرایی و کدامیک از آنها از خود واگرایی نشان می دهند  . پر واضح است که بررسی دقیق هر یک از این موارد، خود نیاز به تحقیق خاص و جداگانه ای دارد که خارج از حوصله این نوشتار می باشد.

رسالت نوشته حاضر فقط ناظر بر مبحث بالقوگی بروز احاله ( از جنبه تئوریک ) بوده و در مقام بررسی شکلی حالات بوجود آمدن بالقوه احاله در نظام های حقوق نوشته  و نظام های حقوق عرفی ( کامن لا ) می باشد. ضمنا مقصود نهایی و گوهر اصلی این تحقیق، بدست آوردن این نکته است که آیا اشکال بوجود آمدن بالقوه احاله در جهان از یک الگوی ثابتی پیروی می نماید یا اینکه بوجود آمدن شکل های گوناگون احاله، از کشوری به کشور دیگر متفاوت بوده و رفتارهای بروز انواع احاله ، بستگی تام به کشورهای گوناگون و سیستمهای حقوقی آنها دارد.

اثبات یک الگوی رفتاری متوازن از بروز احاله در میان کشورهای گوناگون عضو خانواده حقوق نوشته و حتی گروه کشورهای متعلق به نظام حقوق عرفی مقصود اصلی این نوشته بوده و النهایه هدف جدی آن ، خلق یک  پارادایم( paradigme ) ( یعنی قاعده مند بودن بروز شکلی بالقوه احاله، در عین اختلاف نظامهای حقوقی ) می باشد.

نوشته حاضر در سه فصل و یک نتیجه گیری به خوانندگان و مخاطبان محترم این پارادایم عرضه شده است. در فصل اول به کلیات احاله اشاره مختصری داشته و در فصل دوم نحوه بوجود آمدن احاله و انواع آن را در دو نظام مختلف ( حقوق نوشته و کامن لا ) مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم. در فصل سوم، ضمن عرضه نمودارهای گوناگون، در جهت اثبات پارادایم مذکور( وجود اشکال یکسان بوجود آمدن احاله در نظامهای مختلف حقوقی ) بر آمده و در نهایت با یک نتیجه گیری منطقی، سعی وافر در اقناع وجدانی مخاطبان محترم پارادایم خواهیم داشت.

کلید واژه :

پارادایم حقوقی، وحدت سیستمهای حل تعارض، تعارض منفی، درجات و ثبات شکلی احاله

۱- عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

دانلود متن کامل مقاله

نوشته وحدت شکلی اولین بار در دوفصلنامه سلام قانون | Hello Law Journal. پدیدار شد.

]]>
http://hellolaw.net/%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b4%da%a9%d9%84%db%8c/feed/ 0
تکامل حقوق بین الملل http://hellolaw.net/%d8%aa%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84/ http://hellolaw.net/%d8%aa%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84/#respond Sun, 06 Aug 2017 06:14:13 +0000 http://hellolaw.net/?p=2423

از آنجایی که انسان، کانون اخلاق و حقوق در جامعه بین المللی و نیز جوامع داخلی است، به تبع، آشکارتر ساختن فرایند انسانی شدن حقوق بین الملل در یک فرایند تاریخی بهتر می تواند جایگاه اخلاق و پیشرفت های صورت گرفته در این قلمرو را نشان دهد.

نوشته تکامل حقوق بین الملل اولین بار در دوفصلنامه سلام قانون | Hello Law Journal. پدیدار شد.

]]>

تکامل حقوق بین الملل

جامعه بین المللی اخلاق و انسانی شدن حقوق بین الملل

هوشیار ویسی ۱

چکیده:

حقوق بین الملل، خاص جامعه بین المللی است و هدف از آن برطرف نمودن نیازها و ضرورت های چنین جامعه ای است. از این رو فهم اخلاق در این جامعه، متفاوت از جوامع داخلی است. در جواب این پرسش که آیا می توان از وجود اخلاق در حقوق بین الملل دفاع نمود؟ قطعا جواب مثبت است. با این حال هدف ما در اینجا بررسی رابطه انتزاعی و فلسفی اخلاق و حقوق بین الملل نیست، بلکه برجسته کردن برخی از رویدادها و وقایع بین المللی است که نشان می دهد حقوق بین الملل، این حوزه حاکمیت محور، به سوی انسانی شدن گرایش زیادی پیدا نموده است. از آنجایی که انسان، کانون اخلاق و حقوق در جامعه بین المللی و نیز جوامع داخلی است، به تبع، آشکارتر ساختن فرایند انسانی شدن حقوق بین الملل در یک فرایند تاریخی بهتر می تواند جایگاه اخلاق و پیشرفت های صورت گرفته در این قلمرو را نشان دهد.

لغات کلیدی:

اخلاق، جامعه بین المللی، حقوق بین الملل، انسانی شدن حقوق بین الملل، حقوق بشر

۱- عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور(دانشجوی دوره دکترای حقوق بین الملل)

دانلود کامل مقاله

نوشته تکامل حقوق بین الملل اولین بار در دوفصلنامه سلام قانون | Hello Law Journal. پدیدار شد.

]]>
http://hellolaw.net/%d8%aa%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84/feed/ 0
تأثیر متقابل حقوق سرمایه گذاری خارجی و حقوق محیط زیست http://hellolaw.net/%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c-%d9%88/ http://hellolaw.net/%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c-%d9%88/#respond Wed, 02 Aug 2017 09:46:03 +0000 http://hellolaw.net/?p=2366

علیرغم تمام تلاشهای صورت گرفته ، همچنان در رابطه بین منافع زیست محیطی و منافع اقتصادی ، این کفه منافع اقتصادی است که سنگین تر است و به ویژه در کشورهای در حال توسعه لزوم وضع قواعد پیشگیرانه در جهت حفظ محیط زیست و پیش بینی سیستم نظارتی و اجرایی قوی برای اجرای قواعد زیست محیطی به شدت احساس می شود.

نوشته تأثیر متقابل حقوق سرمایه گذاری خارجی و حقوق محیط زیست اولین بار در دوفصلنامه سلام قانون | Hello Law Journal. پدیدار شد.

]]>

تأثیر متقابل حقوق سرمایه گذاری خارجی و حقوق محیط زیست

فاطمه نیاورانی ۱

چکیده

در ارتباط با تأثیر سرمایه گذاری خارجی بر حقوق محیط زیست ، تئوری های مختلفی همچون لنگر گاه آلودگی ،رقابت به سمت پایین ، حفاظت از واردات و … مطرح و به اثرات مثبت و منفی سرمایه گذاری خارجی بر محیط زیست پرداخته می شود. در بحث تأثیر حقوق بین الملل محیط زیست بر سرمایه گذاری خارجی ابتدا به تعریف توسعه پایدار و اصول اساسی ای که در فرایند رشد و توسعه در بعد داخلی و خارجی و چه برای سرمایه گذاران داخلی و چه خارجی توصیه شده می پردازیم و سپس اقداماتی که در عرصه بین المللی برای کاهش اثرات مخرب و منفی سرمایه گذاری خارجی بر محیط زیست انجام شده را بیان می کنیم .و البته در
پایان خواهیم دید علیرغم تمام تلاشهای صورت گرفته ، همچنان در رابطه بین منافع زیست محیطی و منافع اقتصادی ، این کفه منافع اقتصادی است که سنگین تر است و به ویژه در کشورهای در حال توسعه لزوم وضع قواعد پیشگیرانه در جهت حفظ محیط زیست و پیش بینی سیستم نظارتی و اجرایی قوی برای اجرای قواعد زیست محیطی به شدت احساس می شود.

واژگان کلیدی:
سرمایه گذاری خارجی ، حقوق بین الملل محیط زیست ، توسعه پایدار ، لنگر گاه آلودگی ، سازمان تجارت جهانی

۱-دانشجوی دکترای حقوق بین الملل دانشگاه تهران شمال

دانلود کامل مقاله

نوشته تأثیر متقابل حقوق سرمایه گذاری خارجی و حقوق محیط زیست اولین بار در دوفصلنامه سلام قانون | Hello Law Journal. پدیدار شد.

]]>
http://hellolaw.net/%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c-%d9%88/feed/ 0
اصول جنگ سایبری از منظر حقوق بین الملل و رویه های بین المللی دولت ها http://hellolaw.net/%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%ac%d9%86%da%af-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84-%d9%88/ http://hellolaw.net/%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%ac%d9%86%da%af-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84-%d9%88/#respond Wed, 02 Aug 2017 09:21:47 +0000 http://hellolaw.net/?p=2363

جنگ سایبری را می توان تلفیقی از عناصر مختلف جنگ اطلاعاتی به شمار آورد. فضای سایبر قدرت غیرواقعی به بازیگران کوچک و کم اهمیت می دهد درواقع جنگ سایبری گونه ای از جنگ های نامتقارن و پست مدرن می باشد که در آن بابهره گیری از دانش برتر ، ضعف سرمایه و نفرات کمتر جبران می گردد.

نوشته اصول جنگ سایبری از منظر حقوق بین الملل و رویه های بین المللی دولت ها اولین بار در دوفصلنامه سلام قانون | Hello Law Journal. پدیدار شد.

]]>

اصول جنگ سایبری از منظر حقوق بین الملل و رویه های بین المللی دولت ها

صابر نیاورانی ۱
لیلا رمضانی ۲

چکیده
دامنه جنگ سنتی شامل زمین، دریا ، هوا و فضامی باشد .روندرو به رشد استفاده از فن آوری های نوین اطلاعات باعث گردیده دامنه جدید ی به حوزه عملیات جنگی ، به نام فضای سایبر افزوده گردد. فضای وب یک نمونه از فضای سایبر می باشد.فضای سایبر همانند فضای ماوراء جو و قطب جنوب جزوء قلمرو مشترکات عمومی می باشد .بررسی ها نشان می دهد هنوز یک تعریف جهانی پذیرفته شده برای اصطلاح جنگ سایبری و شبکه مبتنی بر حملات سایبری وجود ندارد . با این تفاسیر جنگ سایبری را می توان تلفیقی از عناصر مختلف جنگ اطلاعاتی به شمار آورد. فضای سایبر قدرت غیرواقعی به بازیگران کوچک و کم اهمیت می دهد درواقع جنگ سایبری گونه ای از جنگ های نامتقارن و پست مدرن می باشد که در آن بابهره گیری از دانش برتر ، ضعف سرمایه و نفرات کمتر جبران می گردد. در فضای سایبر، مرز بین نیروی نظامی و غیرنظامی روشن و شفاف نیست، و قدرت یا از طریق دولت ها، بازیگران غیردولتی اعمال می شود. مقاله حاضردرصدد بررسی اصول جنگ سایبری از منظر حقوق بین الملل و رویه های بین المللی دولت ها می باشد و با ذکر مصادیقی از مبانی جنگ سایبری ، ویژگی ها ، حریم کارزار ،ابزارهای و سلاح های جنگ سایبری، فضای سایبر و حاکمیت ،تفکیک جرائم سایبری از حملات سایبری، اصول حقوقی مخاصمات مسلحانه درحمله سایبری،منع توسل به زور، نقض صلح و تجاوز، اصل عدم مداخله درحملات سایبری ،انتساب مسئوولیت بین المللی درحملات سایبری و اصول راهنمای تالین به کشف اصول جنگ سایبری از منظر حقوق بین الملل و رویه های بین المللی دولت ها می پردازد .

کلید واژگان :
فضای سایبر، حاکمیت ، حقوق مخاصمات مسلحانه، منع توسل به زور ، نقض صلح و تجاوز،اصل عدم مداخله، مسئوولیت بین المللی دولت ها ، راهنمای تالین.

۱ استادیار ،دانشکده حقوق ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
۲ دانشجوی دکترای حقوق بین الملل،دانشکده حقوق ، دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران

 

دانلود متن کامل مقاله

 

نوشته اصول جنگ سایبری از منظر حقوق بین الملل و رویه های بین المللی دولت ها اولین بار در دوفصلنامه سلام قانون | Hello Law Journal. پدیدار شد.

]]>
http://hellolaw.net/%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%ac%d9%86%da%af-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84-%d9%88/feed/ 0
ضرورت سنجی کاربرد معامله اتهام در دیوان کیفری بین المللی http://hellolaw.net/%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%b3%d9%86%d8%ac%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d9%87-%d8%a7%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7/ http://hellolaw.net/%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%b3%d9%86%d8%ac%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d9%87-%d8%a7%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7/#respond Sun, 30 Jul 2017 11:43:19 +0000 http://jusgentium.ir/?p=2343

اعمالی نیز نظیر قتل، شکنجه، تجاوز و... که در اساسنامه دادگاههای بین المللی و از جمله دیوان کیفری بین المللی جرم انگاری شده اند مشابه همان جرایمی است که در همه نظام های کیفری داخلی، جرم محسوب می شود.

نوشته ضرورت سنجی کاربرد معامله اتهام در دیوان کیفری بین المللی اولین بار در دوفصلنامه سلام قانون | Hello Law Journal. پدیدار شد.

]]>

ضرورت سنجی کاربرد معامله اتهام در دیوان کیفری بین المللی

فاطمه السادات قریشی ۱

چکیده:

اهدافی که در حقوق کیفری بین المللی برای ضرورت به کار گیری مجازات ذکر می شود مشابه اهداف عنوان شده در حقوق جزای داخلی است، اهدافی نظیر سزادهی، بازدارندگی، پاسخ گویی به نیازهای قربانیان و سلب قدرت از مجرمین  از  جمله اهداف مورد توجه حقوقدانان هم در زمینه حقوق کیفری داخلی و هم حقوق کیفری بین المللی است. اعمالی نیز نظیر قتل، شکنجه، تجاوز و… که در اساسنامه دادگاههای بین المللی و از جمله دیوان کیفری بین المللی جرم انگاری شده اند مشابه همان جرایمی است که در همه نظام های کیفری داخلی، جرم محسوب می شود.با این اوصاف طبیعی است که در حقوق بین الملل کیفری نیز بتوان از سازوکارهای مشابه حقوق داخلی در برخورد با جرایم بین المللی استفاده نمود. یکی از این سازوکارها استفاده از نهاد معامله اتهام است.

در این مقاله کوشش می شود ضمن بررسی امکان استفاده از معامله اتهام در دیوان کیفری بین المللی مزایای به کارگیری این نهاد نیز تبیین و تشریح شود.

 

کلید واژگان: معامله اتهام، حقوق بین الملل کیفری، دیوان کیفری بین المللی، صلح، عدالت

۱-عضو علمی دانشگاه پیام نور، تهران

 

دانلود متن کامل مقاله

نوشته ضرورت سنجی کاربرد معامله اتهام در دیوان کیفری بین المللی اولین بار در دوفصلنامه سلام قانون | Hello Law Journal. پدیدار شد.

]]>
http://hellolaw.net/%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%b3%d9%86%d8%ac%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d9%87-%d8%a7%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7/feed/ 0
عقد رهن در نظام حقوقی ایران و بانکداری http://hellolaw.net/%d8%b9%d9%82%d8%af-%d8%b1%d9%87%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/ http://hellolaw.net/%d8%b9%d9%82%d8%af-%d8%b1%d9%87%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/#respond Sun, 30 Jul 2017 11:30:46 +0000 http://jusgentium.ir/?p=2340

يکی از عقودی که در بانکها مورد استفاده قرار مي گيرد رهن عام است که مورد پذيرش علما و فقها نيز قرار گرفته است، ليکن وجود دين مقدم بر رهن، بر اساس فقه اماميه و حقوق ايران، يکی از اصول عقد رهن به شمار مي رود که با توجه به اينکه پرداخت تسهيلات سبب دين است و بانکها نيز با پرداخت مبلغی کم ابتدا مشتری را بدهکار مي کنند، اين نقيصه را پوشش داده اند

نوشته عقد رهن در نظام حقوقی ایران و بانکداری اولین بار در دوفصلنامه سلام قانون | Hello Law Journal. پدیدار شد.

]]>

عقد رهن در نظام حقوقی ایران و بانکداری

آزيتا قرباني رحيم[۱]

چکیده

عقد رهن از جمله عقود مصرح در قانون مدنی است که در طول سال ها مورد توجه حقوقدانان و فقها بوده است. بانکها بمنظور اطمينان از بازگشت تسهيلات اعطايي به دريافت وثايق معتبر از مشتريان اغلب در قالب تنظيم سند رهنی مبادرت مي ورزند و در صورت عدم تاديه بدهی يا ايفای تعهد در سررسيد مطابق با ماده ۳۴ قانون ثبت اصلاحی سال ۱۳۸۶ از طريق صدور اجراييه و طی مراحل قانونی پس از ارزيابی و تعيين ارزش، و انجام مزايده طلب خود را وصول مي نمايند.

آنچه در پژوهش حاضر مورد تاکيد قرار گرفته است بررسي عقد رهن در نظام حقوقی ايران و سيستم بانکداری است.

يکی از عقودی که در بانکها مورد استفاده قرار مي گيرد رهن عام است که مورد پذيرش علما و فقها نيز قرار گرفته است، ليکن وجود دين مقدم بر رهن، بر اساس فقه اماميه و حقوق ايران، يکی از اصول عقد رهن به شمار مي رود که با توجه به اينکه پرداخت تسهيلات سبب دين است و بانکها نيز با پرداخت مبلغی کم ابتدا مشتری را بدهکار مي کنند، اين نقيصه را پوشش داده اند كه نگارنده با بيان  مباحث نظري و عملي و تحليل آنها هدف تبيين خصوصيات عقد رهن در نظام بانكي دارد.

واژگان كليدي: بانک، وثیقه، رهن، فقه، حقوق

[۱] – مدرس دانشگاه و كارشناس ارشد حقوق خصوصي.

 

دانلود متن کامل مقاله

نوشته عقد رهن در نظام حقوقی ایران و بانکداری اولین بار در دوفصلنامه سلام قانون | Hello Law Journal. پدیدار شد.

]]>
http://hellolaw.net/%d8%b9%d9%82%d8%af-%d8%b1%d9%87%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/feed/ 0
تعهدات حقوق بشری دولت‌ها در برابر جنایات سازمان یافته http://hellolaw.net/%d8%aa%d8%b9%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a8%d8%b4%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%a7/ http://hellolaw.net/%d8%aa%d8%b9%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a8%d8%b4%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%a7/#respond Sun, 30 Jul 2017 11:23:06 +0000 http://jusgentium.ir/?p=2337

مشکل اینجاست که در صورت رخ دادن اقدامات تروریستی در حقوق بین‌الملل راه مداخله برای دولت‌های خارجی محتمل به باز بودن است که در تضاد با اصول حقوق بین‌الملل می‌باشد. در هر حال در توسعه حقوق بین‌الملل و پیشرفت روزافزون اصل مسئولیت حمایت بایستی هر کشوری به منظور حفظ تمامیتش در برابر امنیت و حقوق بشر آن را مورد قبول و تصویب قرار دهد.

نوشته تعهدات حقوق بشری دولت‌ها در برابر جنایات سازمان یافته اولین بار در دوفصلنامه سلام قانون | Hello Law Journal. پدیدار شد.

]]>

تعهدات حقوق بشری دولت‌ها در برابر جنایات سازمان یافته گروه‌های مسلح در مناطق تحت اشغال خود با تاکید بر مورد داعش

 

حسام دیدگاه[۱]

چکیده : ظهور تروریسم جهانی در دو دهه اخیر و موضوعات ایجاد شده توسط آن، مشکل بسیار بزرگی را پدید آورده است. جرمی که علیه بشریت بوده و در قبال با حقوق بشر می‌باشد و بزرگترین مانع در زمینه آن تعریف آن است. دولت به عنوان یکی از تابعان حقوق بین‌الملل یکی از مشکلاتش که بسیار گسترش یافته، افزایش مسئولیتش در برابر اعمال تروریست‌هاست که در نواحی تحت سلطه خود آن دولت یا دولت‌های دیگر اتفاق می‌افتد که هم شهروندان خودش و هم ملیت‌های خارجی را مورد تهدید قرار می‌دهد. در قضیه گروه تروریستی داعش که در عراق و سوریه و . . . جریان دارد، مسئولیت این دولت‌ها در پیاده سازی کنوانسیون‌های بین‌المللی بسیار ناکافی بوده و تلاششان در ایجاد یک سیستم عدالت کیفری در برابر جرائم تروریست‌ها حداکثر نبوده است. بایستی تعهدی (الزامی) بین‌المللی بر این موضوع وضع گردد. مشکل اینجاست که در صورت رخ دادن اقدامات تروریستی در حقوق بین‌الملل راه مداخله برای دولت‌های خارجی محتمل به باز بودن است که در تضاد با اصول حقوق بین‌الملل می‌باشد. در هر حال در توسعه حقوق بین‌الملل و پیشرفت روزافزون اصل مسئولیت حمایت بایستی هر کشوری به منظور حفظ تمامیتش در برابر امنیت و حقوق بشر آن را مورد قبول و تصویب قرار دهد.

 

واژگان کلیدی: تروریسم، مسئولیت دولت، تعهدات بین‌المللی، حقوق بشر

[۱]. دانشجوی دکتری حقوق بین الملل واحد علوم و تحقیقات.

 

دانلود متن کامل مقاله

نوشته تعهدات حقوق بشری دولت‌ها در برابر جنایات سازمان یافته اولین بار در دوفصلنامه سلام قانون | Hello Law Journal. پدیدار شد.

]]>
http://hellolaw.net/%d8%aa%d8%b9%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a8%d8%b4%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%a7/feed/ 0
آثار وتبعات الحاق کریمه به روسیه http://hellolaw.net/%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%aa%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%82-%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%87/ http://hellolaw.net/%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%aa%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%82-%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%87/#respond Sat, 29 Jul 2017 12:23:31 +0000 http://jusgentium.ir/?p=2334

قاعده حقوقی که برای تعیین سرنوشت بکار میرود مسلما جدا از تجزیه طلبی واستقلال دولتها می باشداحترام به تمایلات قومی ونژادی یک ملت وارمانهای آنها بی شک احترام به تمامیت ارضی وحاکمیت آن دولت نیز خواهد بود درواقعه این اصول بیانگراین خواهد بود که کشوری هیچگاه نباید مورد تهاجم یا تجزیه طلبی غیرقانونی یا تجاوز قرارگیرد .

نوشته آثار وتبعات الحاق کریمه به روسیه اولین بار در دوفصلنامه سلام قانون | Hello Law Journal. پدیدار شد.

]]>

آثار وتبعات الحاق کریمه به روسیه

سوقیه جودی ۱

چکیده

قاعده حقوقی که برای تعیین سرنوشت بکار میرود مسلما جدا از تجزیه طلبی واستقلال دولتها می باشداحترام به تمایلات قومی ونژادی یک ملت وارمانهای آنها بی شک احترام به تمامیت ارضی وحاکمیت آن دولت نیز خواهد بود درواقعه این اصول بیانگراین خواهد بود که کشوری هیچگاه نباید مورد تهاجم یا تجزیه طلبی غیرقانونی یا تجاوز قرارگیرد .حق تعیین سرنوشت که دراعلامیه ها واسناد معتبربین المللی مورد توجه قرارگرفته درمورد شبه جزیره کریمه تبدیل به یک مناقشه جهانی شده که قانونی بودن یا غیرقانونی بودن آن مورد تردیداست.

 

کلمات کلیدی

شناسایی دولتها اصل حاکمیت حق تعیین سرنوشت حفظ تمامیت ارضی شبه جزیره کریمه

۱ دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه ازاد مراغه

دانلود متن مقاله

نوشته آثار وتبعات الحاق کریمه به روسیه اولین بار در دوفصلنامه سلام قانون | Hello Law Journal. پدیدار شد.

]]>
http://hellolaw.net/%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%aa%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%82-%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%87/feed/ 0